TOEKOMST­BESTENDIG TRANSFORMEREN.

Systemic change is nodig. Nu.

 

Veel bedrijven laten prachtige kansen liggen. Doodzonde! Waar we het over hebben? Groei en waardecreatie door impact te maken binnen je organisatie en in de samenleving.

Wij zijn er 100% van overtuigd dat ook jouw bedrijf het verschil kan maken op thema's als klimaat, gezondheid en eerlijke handel. Daarmee draag je bij aan een betere wereld én bouw je aan je bestaansrecht voor de toekomst.

 

Kies voor toekomstbestendig transformeren

Doing good is great for business

Verbeterde visie op groei en continuïteit.

Grotere medewerkers­betrokkenheid

Boost de betrokkenheid en prestaties van je medewerkers.

Voorsprong in de markt

Verbetert je concurrentiekracht, innovatiepower en reputatie.

Transformeren met hoofd, hart én ziel

Het vertalen van een bedrijfsstrategie naar een aanpak voor transformatie – dat is de kern van het transformatiewerk dat Been Management Consulting doet. Wij doen dit aan de hand van ons transformatiemodel, waarbij de bedrijfsvisie en strategie het uitgangspunt zijn.

Op basis hiervan analyseren we samen met jou als opdrachtgever zowel de bedrijfsmatige kant (organisatiestructuur, besturing, prestatiemanagement en rollen en verantwoordelijkheden) als de menselijke kant (leiderschap, cultuur en gedrag, leren en medewerker ontwikkeling).

  • We leggen de bedrijfskundige kant onder de loep
  • Dat combineren we met de menselijke kant van veranderen
  • Wij geloven dat het de mensen in de organisatie zijn, die de prestaties leveren en de strategie realiseren
Head Heart

Werkwijze Toekomstbestendig transformeren

 

Transformatie is in principe van A naar B. Maar hoe dan?

Onze aanpak om daadwerkelijk te transformeren naar de gewenste organisatie is maatwerk. Hoe we precies aan de slag gaan hangt af van de prioriteiten, de bedrijfscultuur en de ‘gap’ naar aanleiding van onze analyse. Tegelijkertijd hebben wij twee vaste elementen die elke keer terugkomen in onze transformatie-aanpak.

Elementen waarin wij geloven: Top-down én bottom-up en opbreken in kleine stappen.

Top-down én bottom-up

Ten eerste is onze aanpak altijd top-down én bottom-up. Topdown stellen we met het management de kaders, zetten we een visie en strategie neer, benoemen we verantwoordelijkheden en geven we richting. Medewerkers moeten weten waar ze naartoe moeten, waarom dit de richting is en wat er van hen wordt verwacht. Bottom-up, vanuit de medewerkers, komt de invulling hiervan. Zij bepalen de ‘hoe’. Door deze aanpak stimuleren wij autonomie bij de medewerkers en leiderschap bij leidinggevenden. Op die manier groeit het zelflerend vermogen van de organisatie.

pexels-infinity-adventure-nepal-5166774

Opbreken in kleine stappen

Het tweede element dat altijd in onze aanpak terugkomt, is het opbreken van verandering in kleine stappen. De meeste mensen rennen immers ook niet uit het niets een marathon. Door doelgericht en gefocust beetje bij beetje te groeien en ontwikkelen wordt een verandering vanzelf een nieuwe gewoonte. Tegelijkertijd zorg je er zo voor dat het aanpassende vermogen van medewerkers voor toekomstige veranderingen vergroot.

Ook deze organisaties kozen voor toekomstbestendig transformeren

Cases

Laat je inspireren door onze cases. Hoe hebben wij onze opdrachtgevers ondersteund om toekomstbestendig te transformeren?

NAM CVW Been Management Consulting

Centrum Veilig Wonen

Verbeteren ketensamenwerking in cross-functionele teams.

Lees verder

Farmaceutisch bedrijf​

Implementeren Sales & Operations Planning (S&OP)​.

Lees verder

Biotechnologiebedrijf

Transformeren in een ‘customer centric’ organisatie.

Lees verder

Afvalinzamelaar en -recycler

De nieuwe visie realiseren door een organisatietransformatie​.

Lees verder
Casus Sanquin Been Management Consultng

Sanquin

Een landelijk verbeterprogramma gebaseerd op Lean.

Lees verder

Farmaceutische organisatie

De samenwerking tussen afdelingen verbeteren om de prestaties van het totale ketenproces te verbeteren.

Lees verder

"Wil je stappen maken en aan de slag met toekomstbestendig transformeren?"

Neem dan snel contact op met Roel Beentjes via 06-2099 6753, of mail naar: roel.beentjes@beenmc.com

Roel Beentjes - Been Management Consulting