STRATEGISCHE BESTURING.

Strategie is nog niet het begin van implementatie

 

Het is zonde als je duurzame, strategische doelen hebt, terwijl je ze niet kunt behalen. Of dat het eindeloos duurt. De inzet van personeel en middelen is kostbaar.

Hoe maak je de vertaalslag van vaak conceptuele en vage langetermijnambities naar concrete, tastbare doelen voor de middellange en korte termijn? Denk bijvoorbeeld aan het definiëren van doelen en prestatie-indicatoren, en ook aan het bepalen en besturen van het projectenportfolio.

Welk organisatiemodel past bij de gestelde ambities? En hoe versterk je de executiekracht van de organisatie?

Realiseer je doelen, kies voor strategische besturing

Een concreet stappenplan

Maak de vertaalslag van vage langetermijnambities naar concrete, tastbare doelen.

Passende organisatie-inrichting

Richt de organisatie zo in dat de structuur past bij de gestelde ambities.

Verbinding strategie executie

Creëer samenhang tussen de strategische agenda & doelstellingen en de dagelijkse gang van zaken.

Strategische besturing

Versnel strategie executie met het inzichtelijk maken van ieders individuele bijdrage aan het grote geheel.

Denk aan het lopen van een marathon. Dat doe je niet zomaar, het vergt een uitgekiend voorbereidingsproces. De eerste training is misschien wel een wandeling. Je kunt je nog moeilijk voorstellen hoe je ooit de volledige marathon gaat voltooien. Je ziet het pad nog niet voor je, laat staan de finish. Strategische besturing gaat over het stap voor stap dichterbij halen van doelen die nog ver weg liggen. Door ze te concretiseren, door ze kleiner en realistisch te maken.

Been Management Consulting gebruikt een combinatie van bewezen, internationaal bekende methodes en onze eigen visie op succesvol veranderen.

arnaud-mesureur-7EqQ1s3wIAI-unsplash_adobespark

Werkwijze Strategische besturing

Onze aanpak begint bij de ‘WE’, de medewerkers van jouw organisatie. Samen werken we de strategie uit, want co-creatie zorgt voor eigenaarschap en enthousiasme.

Samen maken we een strategiekaart. Deze beproefde methode van Kaplan & Norton ligt in het verlengde van de bekende business balanced scorecard.

De strategiekaart gebruik je om jouw strategie visueel aantrekkelijk te maken. Zo breng je doelen, prestatie-indicatoren en projecten op een eenvoudige en overtuigende manier samen.

Het is de solide start voor een succesvolle strategie.

expedition

Ook deze organisaties kozen voor strategische besturing

Cases

Laat je inspireren door onze cases. Hoe hebben wij onze klanten ondersteund bij het duurzaam besturen?

Biotech Case Been Management Consulting

Biotechnologiebedrijf

Co-creatie van commerciële agile organisatie.

JDE Case Been Management Consulting

Jacobs Douwe Egberts

Opzetten van methode voor kostenallocatie.

Internationale farmaceut

Ontwerpen van een wereldwijde strategie voor logistiek & distributie​.

Geneesmiddelenproducent

Analyseren verbeterpotentieel productiefaciliteit.

Kalene Education Fund

Accelereren van de groeistrategie.

Biotechnologiebedrijf

Omzetgroei realiseren door account-based marketing.

"Wil je stappen maken, aan de slag met strategische besturing en echt het verschil maken?"

Neem dan snel contact op met Roel Beentjes via 06-20 99 67 53, of mail naar: roel.beentjes@beenmc.com

Roel Beentjes - Been Management Consulting