DE MOBILIEITSTRANSITIE.

Een duurzame toekomst? Begin vandaag.

 

In 2050 woont twee op de drie mensen in een stad – dat zijn 6,5 miljard stedelingen. Zij willen zich comfortabel, snel en veilig door de stad kunnen bewegen. Bedrijven willen dat hun goederen snel, betrouwbaar en tegen de juiste prijs op de plaats van bestemming komen. Dat is niet nieuw.

Wat wel nieuw is: de kwaliteit van leven speelt daarin een steeds belangrijkere rol. Hoe houden we steden bereikbaar? Hoe gebruiken we energie? Hoe maken vervoer van goederen en personen duurzaam?

Voor een duurzame toekomst is nú actie nodig. Wij zijn al begonnen. Doe jij mee?

De 5 uitdagingen van de mobiliteitstransitie

De deeleconomie maakt een opmars

Ondanks de pandemie zal het aantal reisbewegingen per persoon toenemen, hiervoor wordt een mix aan vervoersmiddelen gebruikt. Bovendien: klanten willen oplossingen die precies aansluiten bij de behoeftes die hij of zij op dat moment heeft (Mobility as a Service). Door verstedelijking is de ‘last mile’ steeds korter en daarmee verandert de rol van de auto en de fiets (micro mobiliteit)

Klanten vragen duurzame oplossingen

Duurzame oplossingen zoals elektrische vervoersmiddelen en biobrandstof zijn populair. Klanten zijn bereid meer te betalen als daarmee de kwaliteit van leven toeneemt; tegelijkertijd zien we dat vervuilingskosten (nog) niet aan de gebruiker worden doorberekend. Als er geen duurzame oplossing is, staat de klant open voor een alternatief, bijvoorbeeld het planten van bomen om daarmee CO2 uitstoot compenseren.

Digitalisering vraagt om aanpassingsvermogen

Vraag en aanbod moeten sneller, flexibeler en persoonlijker op elkaar worden afgestemd. Klanten willen verbonden blijven met elkaar en met de leverancier, bijvoorbeeld via een app of online platform. Daarnaast: data wordt steeds waardevoller en samen met bijvoorbeeld een intelligent transportsysteem kan een competitief voordeel worden gerealiseerd.

Capaciteitsgebrek remt groei

De toenemende klantvraag, gevoed door welvaart en globalisering, maakt knelpunten in logistieke en mobiliteitsprocessen zichtbaar. Er zijn te weinig mensen op de arbeidsmarkt van Transport en Mobiliteit met de juiste competenties en ervaring, daarnaast worden werknemers steeds kritischer en stellen zij andere eisen aan de werkgever. Technologische ontwikkelingen van machines en systemen gaan snel, maar het is niet altijd makkelijk om nieuwe technieken te integreren in bestaande organisaties

pexels-nextbike-5798282

 

Ketensamenwerking is broodnodig

Het (her)inrichten van stedelijk infrastructuur is complex en alleen mogelijk in afstemming met veel verschillende stakeholders, ieder met een eigen perspectief en eigen belangen. Er is een steeds grotere wens om verschillende informatiestromen – en dus ook de partijen die hierin voorzien – aan elkaar te koppelen. Het is voor veel organisaties nog niet vanzelfsprekend om over de grenzen van de eigen organisatie heen te stappen en voordelen van samenwerking te ontdekken

Een nieuwe toekomst voor mobiliteit & transport. Het kán.

Een future-proof verdienmodel

Bouw een toekomstbestendig verdienmodel om grip te houden.

Effectieve organisatiestructuur

Implementeer de juiste organisatiestructuur om in te spelen op een snel veranderde markt.

Maak impact

Creëer een gedeelde visie met een positieve impact. Want ‘doing good is great for business’

Onze visie

De transities waar de sectoren voor staan betekenen een radicale verandering in ons gedrag, de technologie en de marktstructuur. Verdienmodellen moeten worden herzien, de organisatiestructuur moet effectief zijn ingericht om in te kunnen spelen op de snel veranderende omstandigheden in de markt en de visie van het bestuur moet door de hele organisatie worden uitgedragen. Dergelijke complexe en omvangrijke trajecten vragen een transparante en volledige aanpak.

Onze aanpak kenmerkt zich door het geven van aandacht aan zowel de bedrijfsmatige als aan de menselijke component van de verandering. Van hoofd en hart dus. Die uitdaging gaan wij graag, samen met jullie, aan.

De SDG's bij de mobiliteitstransitie

Onze stip aan de horizon is betaalbare, betrouwbare en duurzame energie leveren aan iedereen. Daarbij zien we alle betrokken partijen als onderdeel van een systeem. Wij willen deze partijen bij elkaar brengen. Om samen te kijken naar hoe we de waarde van energie kunnen vergroten. En dat gaat verder dan denken in kosten en opbrengsten alleen.

We varen daarbij op een heel duidelijk kompas: de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Onze leidraad bij de missie om de energiesector te helpen deze duurzame toekomst te realiseren.

SDG-consultants-been-management-consultant

Ook deze organisaties werken met ons aan de mobiliteitstransitie.

Cases

Laat je inspireren door onze cases. Hoe hebben wij onze opdrachtgevers ondersteund in de mobiliteitstransitie?

Aegir-MARINE

AEGIR-Marine heeft al aandacht voor sociale en duurzame impact. Toch zit er meer in, denkt de directie.

Transdev Nederland

Analyse van verbeterpotentieel verkeersleiding OV​.

Loodswezen Been Management Consulting

Loodswezen

Missie, visie en strategie voor dienstverlener in de scheepvaartindustrie.

Projectbureau van Schiphol

Digitale skills ontwikkelen voor projectbureau Schiphol

ANWB

Verbeteren van eigenaarschap voor operationeel resultaat.

Case Schiphol Projects Been Management Consulting

Schiphol

Begeleiden digitale transformatie met change management.

"Wil jij doorpakken met de mobiliteitstransitie?"

Neem dan snel contact op met Roel Beentjes via 06-20 99 67 53 , of mail naar: roel.beentjes@beenmc.com.

Roel Beentjes - Been Management Consulting