DUURZAME PRESTATIE­VERBETERING.

Nut van onbenut potentieel

 

Harder, better, faster, stronger. Je weet het, de wereld verandert. En als organisatie moet je daarin mee – anders word je ingehaald door de tijd of voorbijgeraasd door de concurrent. Je formuleert een strategie om je processen en systemen te verbeteren, maar hoe maak je dat op de werkvloer concreet? Hoe verbeter je prestaties op een duurzame manier?

 

Stop ad-hoc werken, ga voor duurzame verbetering

Besturingsmodel op maat

We maken een duidelijk besturingsmodel, zodat verbeterinitiatieven niet in een la verdwijnen.

Echt duurzame oplossing

Samen werken we de initiatieven uit, want co-creatie zorgt voor eigenaarschap en enthousiasme.

Coaching op gedragsverandering

Via meer eigenaarschap naar verbeterde prestaties.

Prestaties duurzaam verbeteren volgens het andere veranderen

Grote resultaten boeken zonder grote investeringen, het kan volgens het andere veranderen. Binnen prestatieverbetering richt Been Management Consulting zich op het verbeteren van de prestaties van onze opdrachtgevers door het benutten van hun onbenutte potentieel.

  • We nemen samen met betrokken medewerkers de huidige werkwijze kritisch onder de loep
  • Samen maken we prestaties inzichtelijk
  • We maken verbeterpunten beheersbaar en voeren ze door
Foto website (2048 X 1367)

De SDG's bij duurzame prestatieverbetering

Wanneer spreken we nou van duurzame prestatieverbetering? In de eerste plaats kijken wij verder dan puur het eigenbelang van een organisatie – een prestatie is pas écht verbeterd, als de hele maatschappij profiteert. Ook moet de verbetering blijvend zijn, dus voor de lange termijn. Voor beide elementen zijn nieuwe samenwerkingen en nieuwe businessmodellen nodig. Dit vraagt een systemic change.

Gelukkig kunnen we daarbij varen op een heel duidelijk kompas: de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze duurzaamheidsdoelen zijn ook onze leidraad bij het begeleiden van onze klanten.

SDG-consultants-been-management-consultant

Werkwijze Duurzame Prestatieverbetering

Eigenaarschap als vertrekpunt

Om verbeterpunten op een duurzame manier door te voeren is het verkrijgen van eigenaarschap voor de veranderingen essentieel. Dit begint al bij de start van een verbeterproject, waarbij we samen met de medewerkers op basis van LEAN of Operational Excellence-technieken de huidige werkwijze in kaart brengen.

We kijken hierbij niet alleen naar de bedrijfsmatige aspecten in de organisatie, zoals processen, rollen & verantwoordelijkheden en de wijze van besturing. We kijken ook naar de ‘zachte’ kant, zoals leiderschap, houding & gedrag en het vermogen om te leren en samen te werken.

Besturing als middel

Gezamenlijk werken we toe naar de gewenste situatie. Daarbij maken we een plan van aanpak om de veranderingen in de organisatie blijvend te kunnen monitoren, zodat we waar nodig direct bij kunnen sturen. Het besturingsmodel is het middel om prestatieverbetering in de organisatie te kunnen opvolgen en borgen. Het model bestaat uit een serie van overleggen waarmee we de organisatie in staat stellen om haar processen te beheersen. Door op het juiste moment, de juiste medewerkers, op basis van de juiste informatie naar de voortgang van prestaties te laten kijken en waar nodig (verbeter)acties uit te zetten.

prestatieverbetering-strategie-executie-been-management-consulting-fiets.png

Gefaseerde aanpak

Iedere verandering staat op zichzelf. Daarom hanteren we een gefaseerde aanpak, waarin we verantwoordelijkheden geleidelijk aan de organisatie overdragen en kennis en vaardigheden on the job trainen en ontwikkelen.

We starten met een analysefase om de huidige situatie en het verbeterpotentieel te bepalen. Daarna volgt een ontwerpfase waarin we voor ieder van de verbeterpunten een concreet plan van aanpak maken om vervolgens in de implementatiefase deze gezamenlijk door te voeren. Tijdens deze laatste fase verandert onze rol geleidelijk, zodat we de organisatie in staat stellen om de verandering te borgen. Zo is de verandering blijvend, ook als onze opdracht is afgerond.

Resultaten volgen gedrag en volwassenheid

Tijdens de implementatiefase doen we meer dan alleen de gewenste veranderingen in de organisatie doorvoeren. We nemen ook een actieve rol om de verantwoordelijke leidinggevenden te coachen op gewenste houding en gewenst gedrag. We coachen hen ook in de effectiviteit en efficiency van hun vergaderingen. Als het eigenaarschap en de mate van volwassenheid van de veranderingen verbeteren, volgen de prestaties. Na het gedrag verbeteren de resultaten.

Ook deze organisaties kozen voor duurzame prestatieverbetering

Cases

Laat je inspireren door onze cases. Hoe hebben wij onze opdrachtgevers ondersteund bij het verbeteren van hun prestaties?

NAM CVW Been Management Consulting

CVW: Door focus op teamontwikkeling meer samenhang en effectiviteit binnen teams gecreëerd.

Van nieuwe processen naar structuur om te sturen op de functionaliteit van het team. Duidelijkheid gecreëerd over resultaten, verwachtingen en rollen.

Bekijk de volledige case ⇒

Case story Upjohn (2048 X 1367)

Farmaceut: hoe maken we betere keuzes met betrekking tot de mogelijkheden voor de toekomst

Kwalitatieve en kwantitatieve scenario-analyse van een farmaceutische productiefaciliteit, om het verbeterpotentieel vast te stellen en te kunnen optimaliseren.

Bekijk de volledige case ⇒

 

"Wil je stappen maken en aan de slag met het duurzaam verbeteren van de prestaties van jouw team?"

Neem dan snel contact op met Ralph Lodder via 06-2495 4829, of mail naar: ralph.lodder@beenmc.com

Contact met Ralph Lodder