Business Dialogues

Samen nieuwe kansen ontdekken

Besturen van twee organisaties ontmoeten elkaar zelden. Het nog zeldzamer als twee voltallige besturen een halve dag samenkomen en hun problemen en uitdagingen bespreken. Maar als het gebeurt, kan dat heel veel opleveren, Daar gaat het om, in een Business Dialogue.

Ontdek samen nieuwe kansen

Twee Besturen

Ontmoet een ander bestuur en ontdek hoeveel je met elkaar gemeen hebt

Een dialoog

In een sessie van vier uur ontdek je hoeveel problemen je samen kunt oplossen

100% waardevol

Ontdek samen nieuwe kansen op het vlak van duurzaamheid, innovatie, business.

Onze ervaring na 80+ dialogen

Been Management Consultings Leen Zevenbergen heeft meer dan 80 dialogen begeleid in de afgelopen tien jaar. In deze video legt hij uit wat een business dialogue precies is. En hoe het voor bestuursleden is om hieraan mee te doen.

Herna Verhagen, CEO van PostNL: “Als twee bedrijven elkaar ontmoeten, blijkt dat ze veel gemeen hebben. Dat heeft al veel toegevoegde waarde. Als je elkaars problemen samenbrengt, kun je ook samen nieuwe kansen ontdekken.”

Ad Rutten, former COO of Schiphol: "De business dialogues geven besturen de kans om samen over een probleem na te denken. Dit geeft veel energie en positiviteit om samen oplossingen te bedenken."

Wat opdrachtgevers zeggen

herna-verhagen_tcm10-159498

Herna Verhagen, CEO van PostNL

“Als twee besturen elkaar ontmoeten, blijkt dat ze veel gemeen hebben. Als je elkaars uitdagingen samenbrengt, kun je ook samen nieuwe kansen creëren.”

ad_rutten_9.jpg()(crop-+2932+968)(mediaclass-facebook-og.5beb4e8e7a54cdb7f4a65332f5592436d8cd54f7)(4633B9A5021DA61F12F3224658E3FF11)

Ad Rutten, voormalig COO van Schiphol

"De Business Dialogues geven besturen de kans om echt over een probleem na te denken. Met de positiviteit en energie die daarbij loskomt, kun je veel oplossingen ontdekken."

Hoe werkt een Business Dialogue?

Business Dialogue (2048 X 1367)

Voorbereidingen

Een datum prikken

Business Dialogues vinden plaats met twee voltallige besturen, tenminste vijf personen per bestuur. De eerste stap is om een datum te vinden voor dialoog. Dat is al een hele uitdaging, gegeven de vele prioriteiten van elk bestuurslid.

Elkaars situatie begrijpen

De dialoog gaat altijd over een strategische uitdaging, bijvoorbeeld duurzaamheid, innovatie, globalisering. Nadat de datum en plaats van de Business Dialogue vaststaat, interviewen we alle deelnemers een voor een. We bespreken het onderwerp van de dialoog heel persoonlijk. Waar maak je je zorgen om? In welke mate raak jij gemotiveerd of geïnspireerd door het onderwerp - of misschien helemaal niet? Welke kansen zie jij? De inhoud wordt opgeschreven en gedeeld met de geïnterviewde. .

Voorbereidend gesprek

Het is belangrijk dat het uitnodigende bestuur de situatie van het gastbestuur goed begrijpt voordat ze de dialoog aangaan. We organiseren een kort voorbereidend gesprek, wat ervoor zorgt dat de halve dag van de Business Dialogue het hoogst haalbare resultaat geeft.

Business Dialogue 2 (2048 X 1367)

De Business Dialogue

Het eerste uur

De indeling van de kamer van de Business Dialogue is essentieel. In het eerste uur stapt het uitnodigende bestuur in de schoenen van het gast bestuur. Ze bespreken de uitdagingen van het andere bestuur, die ze in de voorbereiding te weten zijn gekomen. Het bestuur dat te gast is, mag kijken en luisteren maar mag niks zeggen.

Het tweede uur

Het volgende uur zijn de rollen omgedraaid. Het gastbestuur bespreekt hun uitdagingen en het uitnodigend bestuur kijkt en luistert. Zij mogen niks zeggen.

Het derde uur

Na een korte pauze, waarbij de twee besturen wel met elkaar mogen in gesprek kunnen gaan, komen de twee besturen aan dezelfde tafel. Ze delen hun observaties en bevindingen na deze twee uren. Waar waren zij van onder de indruk? Wat vonden ze verrassend?

Het vierde uur

De finale wordt besteedt aan het zoeken naar nieuwe kansen. Omdat dit oplossingen zijn voor belangrijke en urgente problemen op het hoogste niveau, kunnen deze gezamenlijke projecten vaak razendsnel starten.

Deze organisaties hebben samen nieuwe kansen ontdekt.

"Ben jij klaar om nieuwe kansen te ontdekken met andere besturen?"

Neem contact op met Leen Zevenbergen via +31 (0)6 53 764 613 of mail naar: leen@beenmc.com

Leen Zevenbergen