Chemie

Chemie

Visie op Chemie

Chemische bedrijven vormen een belangrijke levensader van de maatschappij. De wijze waarop de bedrijven opereren is al jaren aan grote veranderingen onderhevig en dat zal in de komende decennia nog verder gaan en radicaler worden 

De veranderingen waar bedrijven elke dag weer mee worstelen, roepen vragen op. Gaat het ver genoeg? Hebben we alle betrokkenen mee? Kunnen we overleven en alle veranderingen dragen? Zien we niets over het hoofd?  

Om relevant en levensvatbaar te blijven, moeten deze veranderingen bovendien onder afzienbare tijd worden voorbereid en gerealiseerd. Met de toenemende druk op marges staat de chemiesector hiermee voor een ongekende uitdaging. 

SDG’s en de Chemiesector 

In lijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zet Been Management Consulting zich in om de chemiesector te helpen bij het versneld realiseren van deze veranderingen. We maken ons hard om de bedrijven te helpen relevant en levensvatbaar te blijven, en een positieve bijdrage te leveren aan de levenskwaliteit van iedereen in de samenleving. Wij zetten de stip op de horizon om in concrete realiteit en helpen bij een succesvolle doorvertaling van (nieuwe) oplossingen en manieren van werken in de dagelijkse praktijk. 

Chemie-SDG-been-management-consulting
chemie-SDG-been-management-consulting
 1. De chemiesector moet alle zeilen bijzetten om (versneld) de energietransitie te realiseren (SDG 7 en 13) 

 • De sector dient bij te dragen aan de CO2-reductie volgens afspraken op de klimaattop van Parijs. In vergelijking met 1995 moet de uitstoot dalen met 80 tot 95 procent  
 • Innovatie op hernieuwbare energie en samen optrekken met andere chemiebedrijven en de energiesector zijn hierin onmisbaar. Expertise en kennis van de beste oplossingen is een immer groeiende bron van inspiratie 
 • De noodzakelijke innovatie is kostbaar en kan vrijwel zeker niet binnen gestelde termijn worden gerealiseerd zonder maatregelen van overheden 
 1. Toenemende mogelijkheden van digitalisering moeten worden toegepast to stay ahead of the game (SDG 9) 

 • Bedrijven staan voor de uitdaging om industrie 4.0’ te realiseren om zo een concurrerende positie te behouden. Zo’n 5 procent van de jaaromzet zal de komende vijf jaar worden toegekend aan digitalisering van de belangrijkste processen 
 • Digitale oplossingen vragen om herziening van huidige processen, besturingssystemen en structuren. Bedrijfsvoering en banen zullen aanzienlijk veranderen door robotisering en automatisering van processen 
 • Het productportfolio zal worden verbeterd door toevoeging van nieuwe digitale functionaliteiten en op data gebaseerde diensten 
 • De snelheid waarmee de verandering moet worden gerealiseerd doet een beroep op de verandervaardigheid en kennis en kunde van bedrijven en hun mensen 
 1. Er vormt zich steeds meer maatschappelijke druk om verantwoord te ondernemen en het minimaliseren van negatieve impact op de maatschappij (SDG 3 en 12) 

 • Wereldwijd wordt een steeds groter beroep gedaan op chemiebedrijven om de impact op de leefomgeving aanzienlijk te verbeteren en eigenaarschap te nemen voor een gezonde(re) toekomst 
 • Druk van buitenaf vertaalt zich in toenemende regelgeving, en dat verhoogt de druk op marges, versnelde innovatie en organisatietransformatie  
 • Chemiebedrijven dienen een verantwoorde benadering te ontplooien op zowel de input als output (ook verderop in de product lifecycles) van hun activiteiten 
 1. Fluctuerende en veranderende behoefte vraagt om voorspelbaarheid en flexibiliteit om hierop in te spelen (SDG 8 en 9) 

 • Macro-economische ontwikkelingen en globalisering maken producten kwetsbaar voor onvoorspelbare vraag 
 • Toegenomen productinnovaties volgen elkaar in de chemiesector in hoog tempo op. Dit leidt tot grotere operationele complexiteit. Flexibel op- en afschalen van volume is niet eenvoudig gezien het technologische karakter van het productieproces 
 • Flexibel op- en afschalen van personeelsbestand wordt bemoeilijkt door de vaak kennisintensieve beroepen die bij het productieproces komen kijken 
 • Om kosten-efficiënter te kunnen opereren zal dmindset zal moeten veranderen van productiegericht naar vraaggericht  
 • Borgen van veiligheid blijft te allen tijde een belangrijke waarde. On top of mind moet zijn hoe je maatregelen snel en doelmatig aanpast aan veranderende omstandigheden 
 1. Crises (zoals de coronacrisis) dwingen chemiebedrijven om aanpassingen te doen, maar bieden ook kansen om klaar te zijn voor het nieuwe normaal (SDG 3, 8 en 9) 

 • Overheidsrestricties en vraaguitval leiden tot stilstanden in fabrieken, terwijl er voor andere grondstoffen een verhoogde vraag ontstaat 
 • Operationele werkzaamheden moeten (versneld) op andere wijze worden ingericht, met behoud van veiligheid, productiekwaliteit en leverzekerheid 
 • De impact van een crisis werkt in deze sector vaak meerdere jaren door. Er is noodzaak voor een korte- én langetermijnvisie die wordt omgezet in concrete oplossingen en werkwijzen 
 • Elke crisis verhoogt druk op medewerkers om onder onzekere omstandigheden (optimaler) te presteren. Het behouden van goede teamspirit én waarborgen van de output is een balans die moet worden gevonden voor de borging van de toekomstbestendigheid  
 1. De sector kampt met toenemende vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en veranderende behoefte aan kennis, vaardigheden en leiderschap (SDG 8) 

 • Binnenhalen en behouden van mensen met de juiste instelling en vaardigheden wordt complexer, bovendien concurreren bedrijven hierop met elkaar 
 • Mensen met specifieke kennis en ervaring zullen vertrekken doordat zij de pensioenleeftijd bereiken. Goede opvolgers staan niet altijd op tijd klaar 
 • Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in het presteren, ontwikkelen en behouden van medewerkers. Dit vraagt naast inhoudelijke kennis om goede interpersoonlijke vaardigheden en sensitiviteit voor het hoger liggende doel 

Chemie met hoofd en hart

Dveranderingen waar de sector voor staat vragen om een duidelijke richting en grip op de weg daarnaartoe. Voor succes moet je zowel de transformaties op de harde kant (systemen, processen, IT en besturing) als de zachte kant (kennis en gedrag, leiderschap) van veranderdoelstellingen behalen met een heldere (langetermijn)aanpak.  

Bij Been Management Consulting zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden van deze verandertrajectenWij helpen jou de strategische doelstellingen te vertalen naar een concreet uitvoerbaar plan. In de uitvoering van daplan begeleiden en monitoren wij zowel de harde als de zachte kant van de transformatie, en waar nodig sturen we bij. Zo helpen wij jou om de transformatie (versneld) te realiseren en financieel gezond(er) te zijn. Dit noemen wij veranderen met hoofd en hart.  

chemie-consultancy-menselijk-technisch-hoofd-hart

Waarbij Been Management Consulting helpt 

Been Management Consulting werkt samen met opdrachtgevers en helpt bij de duurzame implementatie van veranderingsprocessen. We ondersteunen leiders bij het implementeren van verandertrajecten op het gebied van effectieve organisaties, processen, vaardigheden en gedrag. Dat doen wij in drie aandachtsgebieden: Performance ExcellenceOrganisatie & Kennis ontwikkeling en Supply Chain Excellence. 

Performance Excellence 

Het doel is om klaar te zijn voor de toekomst. Het sturen op efficiëntie en kwaliteit vraagt om gestandaardiseerde indicatoren, maar vooral om mensen die hun rol op het gebied van meten, monitorenverbeteren en leren, in onderlinge afstemming kunnen uitvoeren. Kortomzij moeten de PDCA-cyclus eigen maken 

Waarmee we jou kunnen helpen: 

 • Verhogen van efficiëntie en effectiviteit van besturing, processen en houding gedrag om de bedrijfsprestatie te verbeteren 
 • Continu verbeteren en maximaal eigenaarschap inbedden bij medewerkers door inzichten uit een verbeterloop te integreren in de dagelijkse routineHierbij hoort het opsporen van (terugkerende) inefficiënties, het uitdiepen in oorzaak en gevolg en de verspillingen tot een minimum beperken 

Organisatie & kennisontwikkeling: de kracht van mensen 

De chemiesector heeft een uitdaging om kennis en ervaring zeker te stellen. Veel werknemers gaan bijna met pensioen en het is moeilijk om jong talent binnen te krijgen en te houdenDit vraagt om een vernieuwde aanpak en werkwijze. Voorbeelden zijn zorgen voor kennisoverdracht, uitdagende vooruitzichten en meegaan met de verwachtingen van individuen en betrokkenenDeze aspecten moet je proactief benaderen. 

Waarmee we jou kunnen helpen: 

 • Teamontwikkeling en teamcoaching: verhogen van kwaliteit van samenwerking en verminderen van het risico op (snel) verloop van talent 
 • Cultuurvraagstukken en begeleiden van transformatie van ongewenst naar gewenst gedrag: afscheid nemen van (belemmerende, oude) gedragingen en incorporeren van gewenste gedragingen in doen en denken, gebaseerd op kernwaarden en doelstellingen van teams en de organisatie  
 • Planning van de opvolging van kritieke, unieke en specialistische rollen 
 • Capaciteitsplanning, inclusief contractor management 
 • Competentie assessment en ontwikkeling: balans brengen in technische aspecten, managementaspecten en leiderschapsaspecten  

Supply Chain Excellence 

Net zoals in andere sectoren is afstemming van vraag en aanbod elke dag weer een grote uitdaging. Er zijn continu veranderingen op het gebied van productaanvoer, de eigen productie en afvoer van goederen, gevoed door (macro)-economische ontwikkelingen, seizoenen, trends, et ceteraHet voorspelbaarder maken van deze veranderingen en hier op behendige en proactieve wijze op kunnen inspelen is een belangrijke factor voor succesvolle en duurzame bedrijfsvoering.   

Waarmee we jou kunnen helpen: 

 • Het doelgericht maken van logistieke processen, bijvoorbeeld door integrale planning (S&OP) en effectievere samenwerking met klanten en andere ketenpartners 
 • Samenwerking zekerstellen door onder andere het gebruik van data en systemen inzichtelijk te maken en te synchroniseren 

Onze achtergrond

Been Management Consulting staat voor duurzaam veranderen. We kennen de sector goed en weten ons snel wegwijs te maken in deze bijzonder dynamische bedrijven binnen de chemie. Hieronder staat voor wie onze consultants onder meer werk(t)en. 

chemie-akzo-nobel-been-management-consulting
sdg-lanxess-been-management-consulting
transformatie-dupont-been-management-consulting
chemie-nouryon-been-management-consulting
The Chemours CompanyLOGO
besturing-dsm-been-management-consulting
chemie-basf-been-management-consulting
chemie-basf-been-management-consulting
lyondellbasell-transformatie-been-management-consulting
delesto-bv-been-management-consulting

Bekijk onze cases

Hieronder vind je onze cases. Je kunt ze filteren op sector en type dienst.

Ralph Lodder - Been Management Consulting

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?

Vul dan onderstaand contactformulier in. Je kunt ook bellen naar Ralph Lodder op +31 (0)6 24 95 48 29 of mailen naar ralph.lodder@beenmc.com.

Contactformulier