Vraag: wie brengt bijna de helft van de patiënten naar huis?
Tim van Rees
04 dec 2019

Volgens onderzoeksbureau Gupta kan 46% van de huidige ziekenhuiszorg worden verleend bij patiënten thuis. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten geeft daarnaast in een recent onderzoek aan dat meer dan de helft van de patiënten graag (deels) thuis wil worden behandeld. Dat is een van de redenen waarom de Patiëntenfederatie Nederland de beweging van zorg naar huis actief ondersteunt en promoot. Onze overheid heeft zich samen met diverse medische partijen in een meerjarenakkoord uitgesproken voor het actief stimuleren van het verplaatsen van zorg naar huis

Wachten voor groen licht

Je zou zeggen: alle seinen op groen, iedereen wil zorg naar huis! Het aantal proeftuinen en initiatieven groeit dan ook gestaag, maar is vaak beperkt qua regionale schaal, aantallen patiënten en complexiteit van de behandeling die naar huis wordt verplaatst. Hoe komt dat?

Het antwoord lijkt simpel: de weg naar het doel is complex en kent vele belanghebbenden. In veel ziekenhuizen ontbreekt de visie en ambitie om duidelijke keuzes te maken over welke zorg naar huis kan of moet. Doordat zorg verschuift naar buiten het ziekenhuis verandert het verdienmodel van nagenoeg alle spelers in de zorgketen.

Bekijk de Farma & Life Sciences-cases van Been Management Consulting.

Daarom is het belangrijk dat er nagedacht wordt over de zogenoemde ‘integrale case’. In deze case wordt, naast de klinische en andere voordelen voor de patiënt, voor iedere belanghebbende in de zorgketen de investering en het rendement van zorgverplaatsing opgenomen. Van specialist tot poliklinische apotheker en verzekeraar. En van overheid (het maatschappelijk belang) tot huisarts en mantelzorger.

Wie begint

Pas als voor alle spelers de consequenties helder zijn, komt de zorgketen in beweging. Er ontstaat een solide basis om zorg te verplaatsen en waar nodig compensaties in te regelen zodat de investering in het verplaatsen van zorg voor alle stakeholders in balans is.

Maar wie neemt het voortouw? Wie pakt de regie voor zo’n complexe ‘integrale case’? Daarover hoor ik graag jouw mening. Reageer op dit artikel en laat weten hoe je hier tegenaan kijkt.

Bekijk onze cases

Hieronder vind je onze cases. Je kunt ze filteren op sector en type dienst.

Samenwerking van een biotechbedrijf en een dialyse ziekenhuis

Implementeren van verbeteringen thuisdialyse.

Bekijk deze case

Intratuin

Managementadvies en ontwikkeling jaarplan.

Bekijk deze case

Stage USA

Managementadvies.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Co-creatie van commerciële agile organisatie.

Bekijk deze case

Opzetten van methode voor kostenallocatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Ontwerpen wereldwijde logistiek & distributie-strategie​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Faciliteren van een Value Stream workshop​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut​

Transformeren naar een internationale organisatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Begeleiden Change Impact Assessment en Business Readiness​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Oprichten Value Based Healthcare consultancy-afdeling​.

Bekijk deze case

Begeleiden van een logistiek transformatieprogramma.

Bekijk deze case

Wereldwijd opererende producent van geneesmiddelen

Analyseren verbeterpotentieel productiefaciliteit.

Bekijk deze case

Borgen ontwikkeling kennis en kunde projectbureau.

Bekijk deze case

Accelereren van de groeistrategie.

Bekijk deze case

Begeleiden digitale transformatie met change management.

Bekijk deze case

Wereldwijd technologiebedrijf

Leiderschapsprogramma voor versnellen integratie na fusie.

Bekijk deze case

Verbeteren ketensamenwerking in cross-functionele teams.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Definiëren serialisatiestrategie en -programma.

Bekijk deze case

Farmaceutisch bedrijf​

Implementeren Sales & Operations Planning (S&OP)​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Het opstarten van een duurzame samenwerking in Value Based Healthcare.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Transformeren in een 'customer centric' organisatie.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Omzetgroei realiseren door account-based marketing.

Bekijk deze case

Afvalinzamelaar en -recycler

De nieuwe visie realiseren door een organisatietransformatie​.

Bekijk deze case

Een procesverbeteringsproject om ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren.

Bekijk deze case

Een landelijk verbeterprogramma gebaseerd op Lean.

Bekijk deze case

Prestaties van de financiële functie verbeteren​.

Bekijk deze case

Health Tech Organisatie

Processen op het gebied van innovatie standaardiseren en optimaliseren.

Bekijk deze case

Farmaceutische organisatie

De samenwerking tussen afdelingen verbeteren om de prestaties van het totale ketenproces te verbeteren.

Bekijk deze case

Implementeren Total Productive Maintenance-methodiek.

Bekijk deze case