De top-3 tips voor een succesvolle strategie implementatie
Roel Beentjes
12 sep 2019

Goede strategieën worden te vaak slecht geïmplementeerd. In eerste instantie komt de strategie met veel energie en creativiteit tot stand. Maar die energie ebt snel weg als de implementatie stroef gaat door hobbels onderweg en de dagelijkse hectiek van de lopende organisatie. De aandacht verslapt en de implementatie krijgt niet de nodige borging en opvolging in de organisatie. Herken jij dat ook? In deze video en blog deel ik mijn drie belangrijkste lessen voor een goede strategie implementatie.

  1. Visualiseer jouw ambitieuze doel en geef voldoende duiding aan het resultaat dat je met de strategie voor ogen hebt
    Onze hersenen zijn erg visueel ingesteld en ons geheugen is veel beter in het onthouden van beelden dan teksten. Vanuit Been Management Consulting werken we daarom graag met Strategie-kaarten, waardoor strategische doelen zichtbaar zijn voor de organisatie. Waarom dat van belang is? Tijdens de implementatie moet je dagelijks keuzes te maken. En je maakt keuzes sneller als je een scherp beeld hebt van het doel en het gewenste resultaat. Het creëert dus focus. Daarbij gaat het deels om wat de organisatie doet, maar vooral om wat de organisatie níét doet. ‘Nee’ zeggen is ‘Ja’ zeggen voor focus op de belangrijkste prioriteiten.
  2. Definieer het gewenste gedrag om de strategische doelen te behalen
    Ieder resultaat, goed of fout, is het gevolg van gedrag. Hoe kan het dan dat we dit onderwerp binnen veel organisaties zo weinig aandacht geven? Communicatie binnen bedrijven is vaak gericht op antecedenten, de gebeurtenissen voor het gedrag. Gaat iets niet goed? Dan gaan we volgens het principe van ‘Louder-and-Louder’ steeds harder schreeuwen dat het belangrijk is en dat iets moet gebeuren. Dit kan effect hebben, maar meestal duurt dat maart kort en het is ook nog vanuit angst gedreven. Als je echt effect wilt hebben bij het sturen op gewenst gedrag, dan is het belangrijker dat je stuurt op de consequenties van het gedrag. Dus wat erna komt. Om te sturen op de consequenties is frequent feedback geven en het belonen van gewenst gedrag cruciaal. Wil je de strategische prioriteiten versneld halen? Dan stuur je dus op gewenst gedrag.
  3. Breng ritme aan bij het opvolgen, meten en terugkoppelen van de belangrijkste prioriteiten
    Ik ben groot voorstander van dagelijkse en wekelijkse ritmes. Hierdoor ontstaat top-of-mind bewustzijn en eenduidigheid. Met eenvoudige en snel meetbare KPI’s maak je ieders verantwoordelijkheid duidelijk en krijg je inzicht in de voortgang op de prioriteiten, waarbij een snelle bijsturing mogelijk wordt. Een maandelijks of tweewekelijks ritme past niet meer bij de huidige dynamiek van veel bedrijven, de snelheid van besluitvorming is cruciaal. Bij Been praten we daarom over hoe we voortgang op de prioriteiten kunnen versnellen. Onze conclusie: in de digitale transformatie waarin we leven zijn wij mensen de bottleneck. Versnellen is key en dat doe je dus door de frequentie van ritmes te vergroten.

Roel Beentjes is gespecialiseerd in strategie implementatie en strategische besturing. Wil je eens praten over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Mail dan naar roel.beentjes@beenmc.com of bel naar +31 (0)6 20 99 67 53.

Bekijk onze cases

Hieronder vind je onze cases. Je kunt ze filteren op sector en type dienst.

Opzetten van methodiek voor kostenallocatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Ontwerpen wereldwijde logistiek & distributie-strategie​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Faciliteren van een Value Stream workshop​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut​

Transformeren naar een internationale organisatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Begeleiden Change Impact Assessment en Business Readiness​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Oprichten Value Based Healthcare consultancy-afdeling​.

Bekijk deze case

Begeleiden van een logistiek transformatieprogramma.

Bekijk deze case

Wereldwijd opererende producent van geneesmiddelen

Analyseren verbeterpotentieel productiefaciliteit.

Bekijk deze case

Borgen ontwikkeling kennis en kunde projectbureau.

Bekijk deze case

Accelereren van de groeistrategie.

Bekijk deze case

Begeleiden digitale transformatie met change management.

Bekijk deze case

Wereldwijd technologiebedrijf

Leiderschapsprogramma voor versnellen integratie na fusie.

Bekijk deze case

Verbeteren ketensamenwerking in cross-functionele teams.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Definiëren serialisatiestrategie en -programma.

Bekijk deze case

Farmaceutisch bedrijf​

Implementeren Sales & Operations Planning (S&OP)​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Het opstarten van een duurzame samenwerking in Value Based Healthcare.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Transformeren in een 'customer centric' organisatie.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Omzetgroei realiseren door account-based marketing.

Bekijk deze case

Afvalinzamelaar en -recycler

De nieuwe visie realiseren door een organisatietransformatie​.

Bekijk deze case

Een procesverbeteringsproject om ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren.

Bekijk deze case

Een landelijk verbeterprogramma gebaseerd op Lean.

Bekijk deze case

Prestaties van de financiële functie verbeteren​.

Bekijk deze case

Health Tech Organisatie

Processen op het gebied van innovatie standaardiseren en optimaliseren.

Bekijk deze case

Farmaceutische organisatie

De samenwerking tussen afdelingen verbeteren om de prestaties van het totale ketenproces te verbeteren.

Bekijk deze case

Implementeren Total Productive Maintenance-methodiek.

Bekijk deze case