Ketensamenwerking – hoe de zorg kan leren van de bouwsector
Tim van Rees
17 jun 2019

Het is misschien wel dé oplossing voor de stijgende kosten in de zorg: Value Based Healthcare. Het is een idee van Michael Porter en Elizabeth Olmsted Teisberg dat ervoor zorgt dat jij en ik straks nog steeds goede zorg kunnen krijgen. En dat die zorg betaalbaar blijft.

Hun principe: creëer een zorgsysteem dat meetbaar betere patiëntresultaten centraal stelt en deze resultaten op een kostenefficiënte manier tot stand brengt. De voordelen zijn glashelder:

  • De zorg blijft toegankelijk
  • De kwaliteit van zorg gaat meetbaar vooruit
  • De zorg is beter schaalbaar
Value Based Healthcare oplossing stijgende zorgkosten Been Management Consulting

Bron: NOS.nl

Value based healthcare en de bouw

Porter en Olmsted Teisberg vertellen in hun boek van 500 pagina’s wat de consequenties en voorwaarden zijn voor beleidsmakers en verzekeraars. Ze geven alleen weinig praktische handvatten voor ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven om hun verantwoordelijkheid te nemen om de transitie naar value based healthcare (VBHC) te doen slagen.

Onlangs heeft The Economist Intelligence Unit (EIU), de onderzoekstak van The Economist, onderzoek verricht naar VBHC. De resultaten van het EIU onderzoek laten zien dat er veel beweging is op het gebied van VBHC en dat Nederland in sommige opzichten vooroploopt ten opzichte van andere landen. Maar nog lang niet in alle takken en geledingen van zorg is het bewustzijn over het waarde denken even goed vertegenwoordigd. Nederland scoort ‘moderate’ op het onderdeel ‘integrated and patient-focused care’. Verrassend genoeg kan de zorgsector op dit punt iets leren van de bouwsector.

Wat er goed gaat in de bouw

Omzet- en margedruk hebben in die bouwsector vanaf de crisisjaren jaren geleid tot nieuwe werkvormen die zijn gericht op samenwerking, procesintegratie en klantfocus. Een bekend voorbeeld is ketensamenwerking. Hierin is het traditionele hiërarchische onderscheid tussen hoofdaannemer, onderaannemers en leveranciers verdwenen. De hele keten stuurt gezamenlijk op maximale klantwaarde tegen zo laag mogelijke kosten.

De goede voorbeelden uit de praktijk laten zien dat ketensamenwerking ruimte geeft voor ieders specialisme, maar dat de rol van de opdrachtgever (in de zorg is dat de patiënt) intensiveert. Onderzoek van Dr. ing. Marcel Noordhuis laat zien dat de kwaliteit van de dienstverlening met meer dan 20 procent stijgt en dat projecten onder budget worden opgeleverd.

Value Based Healthcare en ketensamenwerking Been Management Consulting

Leren ondanks verschillen

We moeten met respect omgaan met de verschillen tussen beide sectoren. Bouwprocessen zijn geen zorgprocessen en patiënten zijn zeker geen bouwkundige objecten. Toch heeft Been Management Consulting de geleerde lessen en de randvoorwaarden voor succesvolle (keten)samenwerking. Er zijn zes lessen:

  1. Langtermijnsamenwerking: Bepaal doelstellingen voor de transmurale zorgketen als geheel, die in lijn liggen met de doelstellingen van de individuele spelers in de zorgketen.
  2. Delen van informatie: Creëer een platform met geautoriseerde toegang voor alle relevante zorggegevens en stel een coördinator aan die uitwisseling coördineert.
  3. Vroege betrokkenheid van partners: Beschouw het zorgproces multidisciplinair en waar mogelijk met de patiënt. Bepaal gezamenlijk op welke punten in het proces je de patiëntwaarde beïnvloedt.
  4. Continu verbeteren: Pas de lean-filosofie toe om op continue basis niet-waarde toevoegende activiteiten (ofwel waste) vanuit het perspectief van de patiënt op te sporen en te elimineren.
  5. Gezamenlijk monitoringsysteem: Zet een gezamenlijk monitoringsysteem in om de resultaten van de keten te meten. Daardoor kun je ook gezamenlijk bijsturen.
  6. Gezamenlijk incentive systeem: Binnen zorg kan dit worden vertaald naar: zorg dat er een kostendekkend tarief voor de integrale prestatie vanuit de hele zorgketen wordt afgesproken.

Zorgen voor zorg

De uitdagingen in zorg zijn groot. Maar andere sectoren bewezen al dat zij zich verder kunnen professionaliseren door excellent samen te werken. Nu de zorg nog!

Praat op LinkedIn mee over dit artikel en value based healthcare. Of neem contact op met Tim van Rees (tim.vanrees@beenmc.com / 06 5255 9284).

Bekijk onze cases

Hieronder vind je onze cases. Je kunt ze filteren op sector en type dienst.

Begeleiden van een logistiek transformatieprogramma.

Bekijk deze case

Wereldwijd opererende producent van geneesmiddelen

Analyse verbeterpotentieel productiefaciliteit.

Bekijk deze case

Borgen ontwikkeling kennis en kunde projectbureau.

Bekijk deze case

Accelereren van de groeistrategie.

Bekijk deze case

Begeleiden digitale transformatie met change management.

Bekijk deze case

Wereldwijd technologiebedrijf

Leiderschapsprogramma voor versnellen integratie na fusie.

Bekijk deze case

Verbeteren ketensamenwerking in cross-functionele teams.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Definiëren serialisatiestrategie en -programma.

Bekijk deze case

Farmaceutisch bedrijf​

Implementeren Sales & Operations Planning (S&OP)​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Het opstarten van een duurzame samenwerking in Value Based Healthcare.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Transformeren in een 'customer centric' organisatie.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Omzetgroei realiseren door account-based marketing.

Bekijk deze case

Afvalinzamelaar en -recycler

De nieuwe visie realiseren door een organisatietransformatie​.

Bekijk deze case

Een procesverbeteringsproject om ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren.

Bekijk deze case

Een landelijk verbeterprogramma gebaseerd op Lean.

Bekijk deze case

Het op een significant hoger niveau brengen van de volwassenheid en de prestaties van de financiële functie.

Bekijk deze case

Health Tech Organisatie

Processen op het gebied van innovatie standaardiseren en optimaliseren.

Bekijk deze case

Farmaceutische organisatie

De samenwerking tussen afdelingen verbeteren om de prestaties van het totale ketenproces te verbeteren.

Bekijk deze case

Het verhogen van de productiviteit en het verminderen van technische stilstanden.

Bekijk deze case