Niels van den Hoek versterkt sectorteam Afval en Grondstoffen
Jorit Hajema
29 jun 2020

Niels van den Hoek verbindt zich als associate consultant officieel met Been Management Consulting. Al sinds 2007 werkt Niels in de afval- en grondstoffensector. Hij begon als student zijn carrière als excursieleider bij een afval energie centrale van AVR, ging daarna als management trainee aan de slag bij Van Gansewinkel Groep en werkte daar in verschillende commerciële en operationele leidinggevende functies. In diezelfde tijd begon hij zijn eigen internationale startup in de afvalverwerking. We zijn dan ook heel blij met zijn komst en stellen hem hieronder aan je voor.

Wij beginnen altijd bij de ‘WE’. Dus wie is Niels van den Hoek?

Ik woon in Amsterdam samen met mijn vriendin en 8 maanden jonge dochter, Stella. Vroeger was ik regelmatig op mijn zeilbootje in Zeeland te vinden, maar sinds de geboorte van Stella hebben we de zeilboot ingewisseld voor een sloepje in Amsterdam. Daarbij hou ik van een mooi glas wijn, het liefst uit de Bourgogne.

Je werkte al langer als freelancer voor Been Management Consulting. Hoe zie jij de rol als associate consultant?

Ik werk inderdaad al twee jaar met plezier samen met Been. Zo heb ik binnen de sector een mooie opdracht gedaan voor Attero. Dit jaar heeft Been zijn missie aanscherpt, met het doel om in 2024 alleen nog maar opdrachten te doen die bijdragen aan een duurzame wereld. Afval en grondstoffen horen daar natuurlijk bij. Ik ben gevraagd om de propositie nog verder uit te bouwen en daarbij help ik graag.

Ik geloof erin dat consulting meer sectorgericht wordt, een goede adviseur komt dan naast de bestaande tools & techniek ook specifieke sector kennis brengen. Mijn achtergrond past daarbij.

niels-van-den-hoek-afval-grondstoffen-been-management-consulting

Je bent mede-oprichter van SweepSmart. Wat doet dit bedrijf?

Toen ik werkte bij Van Gansewinkel kregen mijn compagnon Silvia de Vaan en ik het idee om een oplossing te bedenken voor de enorme afvalproblematiek in Zuidoost-Azië. Dit hebben we gedaan door de informele sector, waste pickers, onderdeel te maken van het formele systeem en de productiviteit te verhogen middels Europese inzamel- en sorteertechniek. We ontwikkelden een businesscase voor Bangalore, India. Inmiddels hebben we een mooi lokaal team met opdrachten in Indonesië, India en Ghana.

En bij welke uitdagingen helpt Been bedrijven in de afval- en grondstoffensector?

Centraal in de sector staat de transitie naar een circulaire economie, wij helpen de sector en de klant graag deze transitie te versnellen. Om deze versnelling mogelijk te maken richten wij ons in eerste instantie op 3 focusgebieden; efficiënte & kostenreductie, transformatie en ketensamenwerking.

Een voorbeeld hiervan is dat we bij 1 van onze klanten de planningsfunctie hebben geoptimaliseerd. Dit hebben we niet enkel gedaan door de processen en besturing opnieuw in te richten, maar we hebben ons daarbij ook specifiek gericht op de mens. De planner en chauffeur hebben nu een dagelijks afstemmoment  om samen in kleine stapjes beter en beter te worden.

Lees ook onze case bij een afvalinzamelaar en recycler.

Een ander voorbeeld is het inrichten van een dashboard, waarmee een opdrachtgever precies per bedrijfsonderdeel kan zien waar in de productie inefficiënties zitten. Denk aan productieverlies, onderhoudstijd en procesfouten. Maar denk hierbij ook aan de hoeveelheid grondstoffen die worden gebruikt, wat de toekomstige uitgaven zullen zijn en welke risico’s daarbij horen.

Door de coronacrisis ligt veel stil. Hoe kan Been alsnog helpen bij het versnellen van transformaties of andere projecten?

De sector is een vitale sector, dus stil ligt deze zeker niet. Maar impact heeft het zeker. Dus focus op bijvoorbeeld je operationeel besturingssysteem is juist nu erg belangrijk. Daarom hebben wij onze huidige workshop formats omgezet naar een digitale versie. Hierdoor zijn wij met onze aanpak in staat om digitale transformaties succesvol te begeleiden. Vanuit een zorgvuldig gedefinieerde veranderagenda pakken we de transformatie integraal aan. Hierbij hebben we veel aandacht voor de cultuur en benodigde vaardigheden om betrokken medewerkers actief mee te nemen in de verandering.

Wil je Niels van den Hoek bereiken? Bel dan naar 06 81 83 21 23, stuur een bericht via LinkedIn of mailen naar niels.vandenhoek@beenmc.com

Bekijk onze cases

Hieronder vind je onze cases. Je kunt ze filteren op sector en type dienst.

Ontwikkel de toekomst van de Finance-afdeling.

Bekijk deze case

Versnellen projectenoverdracht tussen organisaties.

Bekijk deze case

Transitie van projecten.

Bekijk deze case

Agile transformatie van een projectorganisatie​.

Bekijk deze case

Data-analyse uit meerdere bronnen naar bruikbare inzichten​.

Bekijk deze case

Biotechnology company ​(affiliate)

Unleash untapped potential for undertreatment​.

Bekijk deze case

Analyse van verbeterpotentieel verkeersleiding OV​.

Bekijk deze case

Health-Tech Organisatie

Geïnformeerd besluiten over investeringen in rapportages.

Bekijk deze case

Missie, visie en strategie voor dienstverlener in de scheepvaartindustrie.

Bekijk deze case

Verbeteren van eigenaarschap voor operationeel resultaat.

Bekijk deze case

Biotechbedrijf en dialyse ziekenhuis

Implementeren van verbeteringen thuisdialyse.

Bekijk deze case

Managementadvies en ontwikkeling jaarplan.

Bekijk deze case

Managementadvies.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Co-creatie van commerciële agile organisatie.

Bekijk deze case

Opzetten van methode voor kostenallocatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Ontwerpen wereldwijde logistiek & distributie-strategie​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Faciliteren van een Value Stream workshop​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut​

Transformeren naar een internationale organisatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Begeleiden Change Impact Assessment en Business Readiness​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Oprichten Value Based Healthcare consultancy-afdeling​.

Bekijk deze case

Begeleiden van een logistiek transformatieprogramma.

Bekijk deze case

Geneesmiddelenproducent

Analyseren verbeterpotentieel productiefaciliteit.

Bekijk deze case

Borgen ontwikkeling kennis en kunde projectbureau.

Bekijk deze case

Accelereren van de groeistrategie.

Bekijk deze case

Begeleiden digitale transformatie met change management.

Bekijk deze case

Wereldwijd technologiebedrijf

Leiderschapsprogramma voor versnellen integratie na fusie.

Bekijk deze case

Verbeteren ketensamenwerking in cross-functionele teams.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Definiëren serialisatiestrategie en -programma.

Bekijk deze case

Farmaceutisch bedrijf​

Implementeren Sales & Operations Planning (S&OP)​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Het opstarten van een duurzame samenwerking in Value Based Healthcare.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Transformeren in een 'customer centric' organisatie.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Omzetgroei realiseren door account-based marketing.

Bekijk deze case

Afvalinzamelaar en -recycler

De nieuwe visie realiseren door een organisatietransformatie​.

Bekijk deze case

Een procesverbeteringsproject om ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren.

Bekijk deze case

Een landelijk verbeterprogramma gebaseerd op Lean.

Bekijk deze case

Prestaties van de financiële functie verbeteren​.

Bekijk deze case

Health Tech Organisatie

Processen op het gebied van innovatie standaardiseren en optimaliseren.

Bekijk deze case

Farmaceutische organisatie

De samenwerking tussen afdelingen verbeteren om de prestaties van het totale ketenproces te verbeteren.

Bekijk deze case

Implementeren Total Productive Maintenance-methodiek.

Bekijk deze case