Roderick Oe over ‘het andere veranderen’ van Been Management Consulting
Roderick Oe, Jorit Hajema
05 jun 2019

‘Het andere veranderen’ past perfect bij manager Roderick Oe. Onze slogan en werkwijze staan voor een ‘andere’ aanpak, maar wat is dat precies? Roderick legt het graag uit. “In de klassieke consultancy razen consultants door een bedrijf heen, bijvoorbeeld om snel een nieuw managementsysteem in te voeren. Bij Been kijken we ook naar de menselijke kant van de verandering. Dus hoe je mensen meekrijgt bij veranderingen. Die uitsproken visie vind ik heel mooi.”

Been Management Consulting werkt veel met het ‘head en heart’-model. Kun je dat model uitleggen?

Ons head en heart-model bestaat in feite uit twee draaiknoppen. Hiermee stemmen we onze aanpak per opdrachtgever af. Soms heeft een opdrachtgever bedrijfsmatige ondersteuning nodig, de ‘head’ kant van het model. En soms zijn de systemen of processen al goed ingericht, maar kan een organisatie er nog niet mee omgaan. Dan geef je trainingen en andere vormen van menselijke ondersteuning. Dat is de ‘heart’ kant.

Consultancy - Head and Heart model

In de eerste plaats luisteren en kijken we altijd goed als we voor het eerst met een bedrijf gaan praten. We schrijven onze voorstellen ook in goed overleg met de opdrachtgever. Samen stellen we vast waar het knelpunt zit. Zo krijg je overeenstemming over de problemen en behoeftes. Blijken ze te werken met inefficiënte processen? Dan begin je daar. En werken de processen in principe goed, maar werken medewerkers niet goed samen? Dan kom je uit bij heart en moet je mensen meenemen in wat je hebt ontwikkeld. Uiteindelijk is het altijd een combinatie van head en hart.

Kun je een voorbeeld geven?

Een van mijn opdrachtgevers is een farmaceut die wereldwijd actief is. Zij willen in alle landen de processen uniformeren. Aan de ‘head’ kant hoef je de nieuwe organisatiestructuur in principe maar één keer te ontwikkelen, maar je moet alle mensen in alle landen meekrijgen. Overleg is dan heel belangrijk. Ik kan wel bedenken in welke landen we de mensen als eerste gaan informeren en trainen, maar die opdrachtgever zit op dat gebied altijd beter in de materie. Misschien stel ik voor om te beginnen in het Verenigd Koninkrijk, maar blijken ze daar in een reorganisatie te zitten.

“De sleutel tot succesvolle consultancy zit voornamelijk in het menselijke aspect van het werk.”

Wat belangrijk is, is draagvlak creëren voor je eigen voorstellen. Je moet mensen meenemen tijdens het ontwikkelen van je aanpak. Wij schrijven vanuit onze expertise de basis voor een passend voorstel, en de opdrachtgever zorgt voor de nuances en details. Daardoor krijg je een aanpak die werkt.

Wat is volgens jou dé taak van een consultant?

In mijn visie moet je als consultant altijd samenwerken met mensen uit de organisatie. Zij kennen het bedrijf en weten waar het in de dagelijkse praktijk aan schort. Als consultant breng je aanvullende kennis, methodieken en inzichten. Aan de oppervlakte van een consultancy project liggen de nieuwe managementsystemen, processen en mooie presentaties. Maar in mijn beleving draait het vooral om het meekrijgen van de mensen. Hiervoor moet je opdrachtgevers begeleiden, coachen en uitdagen.

Zijn in de consultancy analyses, presentaties en dashboards dan niet belangrijk?

In tegendeel, in mijn ogen zijn het essentiële onderdelen van het ‘wapenarsenaal’ dat een consultant moet aanwenden succesvol te zijn. Ik ben er alleen ook van overtuigd dat je de cruciale laatste procenten pakt door begeleiding en de zachte kant. Maar aan de andere kant kan ik natuurlijk alleen iemand begeleiden als we eerst bijvoorbeeld een nieuwe organisatiestructuur of een nieuw proces hebben bedacht.

Consultancy tranformatie - Sturen met Been Management Consulting

Hoe zorg je ervoor dat een organisatie zelf aan de slag gaat?

Ik werk volgens het principe van voordoen, meedoen en laten doen. Aan het begin van een project doe ik eerst veel zelf. Bijvoorbeeld zelf een overleg voorzitten of zelf rapportrages uitdraaien. De manager kijkt dan mee en stelt vragen. Geleidelijk aan gaat hij of zij steeds meer meedoen. Daarna geef ik het stuur over en ben ík degene die meekijkt. Op het einde geef ik alleen nog maar tips vanaf de zijlijn.

Ik vergelijk het weleens met het werk van een sportcoach. Als ik een opdrachtgever coach, ben ik de coach van het team. De overleggen over de veranderinitiatieven zijn de trainingen, de dagelijkse uitvoering van de veranderinitiatieven zijn de wedstrijden. Het uiteindelijke doel is dat de opdrachtgever het zelfstandig kan. Noem het de leerling die de meester verslaat.

 

Wil je meer weten over de aanpak van Been Management Consulting? Neem dan contact op met Roderick Oe (+316 2423 2535, LinkedIn). Of bel ons team van Been Management Consulting op +31 (0)20 760 2150.

Bekijk onze cases

Hieronder vind je onze cases. Je kunt ze filteren op sector en type dienst.

Samenwerking van een biotechbedrijf en een dialyse ziekenhuis

Implementeren van verbeteringen thuisdialyse.

Bekijk deze case

Intratuin

Managementadvies en ontwikkeling jaarplan.

Bekijk deze case

Stage USA

Managementadvies.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Co-creatie van commerciële agile organisatie.

Bekijk deze case

Opzetten van methode voor kostenallocatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Ontwerpen wereldwijde logistiek & distributie-strategie​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Faciliteren van een Value Stream workshop​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut​

Transformeren naar een internationale organisatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Begeleiden Change Impact Assessment en Business Readiness​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Oprichten Value Based Healthcare consultancy-afdeling​.

Bekijk deze case

Begeleiden van een logistiek transformatieprogramma.

Bekijk deze case

Wereldwijd opererende producent van geneesmiddelen

Analyseren verbeterpotentieel productiefaciliteit.

Bekijk deze case

Borgen ontwikkeling kennis en kunde projectbureau.

Bekijk deze case

Accelereren van de groeistrategie.

Bekijk deze case

Begeleiden digitale transformatie met change management.

Bekijk deze case

Wereldwijd technologiebedrijf

Leiderschapsprogramma voor versnellen integratie na fusie.

Bekijk deze case

Verbeteren ketensamenwerking in cross-functionele teams.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Definiëren serialisatiestrategie en -programma.

Bekijk deze case

Farmaceutisch bedrijf​

Implementeren Sales & Operations Planning (S&OP)​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Het opstarten van een duurzame samenwerking in Value Based Healthcare.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Transformeren in een 'customer centric' organisatie.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Omzetgroei realiseren door account-based marketing.

Bekijk deze case

Afvalinzamelaar en -recycler

De nieuwe visie realiseren door een organisatietransformatie​.

Bekijk deze case

Een procesverbeteringsproject om ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren.

Bekijk deze case

Een landelijk verbeterprogramma gebaseerd op Lean.

Bekijk deze case

Prestaties van de financiële functie verbeteren​.

Bekijk deze case

Health Tech Organisatie

Processen op het gebied van innovatie standaardiseren en optimaliseren.

Bekijk deze case

Farmaceutische organisatie

De samenwerking tussen afdelingen verbeteren om de prestaties van het totale ketenproces te verbeteren.

Bekijk deze case

Implementeren Total Productive Maintenance-methodiek.

Bekijk deze case