Transdev

Coalitie voor verandering smeden

Openbaar vervoerbedrijf Transdev Nederland wil overstappen op 100% elektrisch vervoer. Het bedrijf weet ook: de energietransitie in Nederland is complex. Transdev vraagt ons de belangrijkste spelers in de keten aan tafel te brengen. Kan er zo een coalitie voor verandering ontstaan?

Elektrificatie in Nederland versnellen

Openbaar vervoerbedrijf Transdev Nederland wil overstappen op 100% elektrisch vervoer. Het bedrijf weet ook: de energietransitie in Nederland is complex. Er zijn veel partijen betrokken, elk met hun eigen rol en perspectief. De gehele energieketen moet samenwerken als we de elektrificatie willen versnellen. Wat kan Transdev hierin betekenen? Het bedrijf neemt initiatief en vraagt ons de belangrijkste spelers in de keten aan tafel te brengen om gezamenlijk tot oplossingen te komen. ​

Rondetafelgesprek met belangrijkste spelers

Wij helpen Transdev om de energieketen aan tafel te krijgen: van groot-opwekkers, transporteurs tot grootverbruikers. Een rondetafelgesprek met directieleden van energieleverancier Vattenfall, faciliterende bedrijven Alliander, Firan en Helix en grootverbruikers Ahold Delhaize, BASF. En natuurlijk Transdev Nederland zelf. Vooraf interviewen we elke deelnemer 1-op-1 om ieders uitdagingen rondom elektrificatie te begrijpen. We gebruiken het om een productieve ochtend voor te bereiden. Tijdens het rondetafelgesprek identificeren we samen de grootste uitdagingen en verkennen we mogelijke oplossingen. Vervolgens brengen we concrete acties in kaart en zijn de acties opgevolgd in een vervolgsessie.​

Transdev mirjam

Belangrijkste resultaten

  • Bedrijven die de energietransitie willen versnellen bijeen
  • Kennis, ideeën, uitdagingen delen
  • Elkaar helpen met elektrificatie-ambities
  • Een coalitie voor verandering

Nieuwe verbindingen en concrete acties

Het resultaat mag er zijn: in één ochtend hebben we nieuwe verbindingen gelegd voor een langdurige samenwerking over de gehele energieketen. Een coalitie voor verandering, zo noemen wij dat. De deelnemers hebben een vervolgsessie gehad om de voortgang en vervolgstappen over de afgesproken oplossingsrichtingen met elkaar te delen. De sessies leverden een hoop positieve energie op. Zo geven we een boost aan de elektrificatie in Nederland. ​

“De mensen van Been Management Consulting zorgden voor een interessant en soepel gesprek en wisten ons in beweging te brengen om samen verdere stappen te zetten in de energietransitie.”

Manu Lageirse, CEO Transdev

"Learn more about speeding up the energy transition?"

Get in toch with Roel Beentjes and email to: roel.beentjes@beenmc.com.

corona-consultancy-Roel-Beentjes-Been-Management-Consulting-web