Biotechnologiebedrijf

Starten duurzame samenwerking in Value Based Healthcare

's Werelds grootste onafhankelijke biotechnologiebedrijf gaat met een van zijn belangrijkste afnemers het welzijn van hun patiënten verbeteren door samen hun hulpverlening te innoveren​.

Belangrijkste resultaten

Het team van Been Management Consulting en de opdrachtgever:

 • Realiseren de opzet van een meerjarige strategisch samenwerking tussen de opdrachtgever en zijn meest belangrijke afnemer. 
 • Realiseren het contract voor de samenwerking, dat nu wordt gebruikt als raamwerk voor alle toekomstige samenwerkingen.
 • Leveren selectiecriteria voor het prioriteren van projecten binnen de samenwerking.
 • Betrekken en informeren alle stakeholders door de implementatie van programmabesturing, stakeholder-management, risicomanagement en communicatieplannen.
 • Ondersteunen projectmanagers met een stappenplan voor projecten.
 • Houden de samenwerking op koers door de business case voor het programma te formuleren.

“Zonder de expertise van Been Management Consulting was het onmogelijk geweest om de gewenste tijdslijnen te halen. Hun expertise, op zowel de inhoud als het proces, heeft ervoor gezorgd dat we het aangaan van een samenwerking met een van onze belangrijkste klanten hebben versneld. Zo kunnen we onze gezamenlijke ambitie voor Value Based Health-care realiseren. Beens aanpak voor programma management leidde tot duidelijke taken, rollen en verantwoordelijkheden en het tijdig betrekken van (informele) stakeholders.”

Access manager and strategic partnership owner

De situatie

 • 's Werelds grootste onafhankelijke biotechnologiebedrijf wil in bredere zin bijdragen aan het welzijn van zijn patiënten. 
 • Om waarde gedreven zorg te bieden, ontwikkelt het bedrijf een visie over zijn rol en die van andere belanghebbenden in de gehele zorgketen.
 • Een belangrijk onderdeel van de visie zijn langdurige samenwerkingen met de belangrijkste afnemers. Zij formuleren een gedeelde ambitie over de toekomst van hulpverlening in de gezondheidszorg. 
 • De onderhandelingen met een groot Nederlands ziekenhuis lopen vast. De uitdaging is het opstellen van de gedeelde ambitie, de vertaling naar strategische doelen, het opzetten van projecten en het betrekken van stakeholders.
 • Het biotechnologiebedrijf vraagt aan Been Management Consulting om het opzetten van de samenwerking te begeleiden.

De aanpak

 • We faciliteren strategieworkshops die leiden tot een meerjarig strategisch doel voor de samenwerking.
 • Het Been team implementeert een besturingsmodel waarin alle stakeholders (formeel en informeel) een rol spelen. Dat model bestaat uit: 
  • Een communicatieplan voor het tijdig informeren van de stakeholders
  • Projectplannen om ervoor te zorgen dat projecten de juiste doelen hebben
  • Een rapportagestructuur die duidelijk maakt of de projecten op schema lopen.
 • De organisatie stelt projectmanagers aan die de uitvoering van de projecten overzien. Zij gebruiken een programma management-aanpak om op de gezamenlijke doelen van de samenwerking te sturen. 

Relevante interventies

Op zoek naar inspiratie, kennis of concrete tools om jouw strategische doelen te halen? Hieronder bieden wij je gratis materiaal aan, in de vorm van ‘kenniskaarten’. Download de kaarten door op een afbeelding te klikken. Daarna kom je op pagina met een korte toelichting en een downloadformulier. Wil je meer weten over de kenniskaarten of strategie executie? Geef dat dan aan in het downloadformulier of neem direct contact met ons op.

Patrick Filius - Been Management Consulting

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?

Vul dan onderstaand contactformulier in. Je kunt ook bellen naar Patrick Filius op +31 (0)6 57 73 37 02 of mailen naar patrick.filius@beenmc.com.

Contactformulier