Hoogheem­raadschap Delfland

Het op een significant hoger niveau brengen van de volwassenheid en de prestaties van de financiële functie van het Hoogheemraadschap Delfland.

Opdracht

Been Management Consulting is gevraagd een Ontwikkelplan te ontwerpen voor de medewerkers in de financiële functie van het Hoogheemraadschap Delfland.

Aanpak

Door een korte stakeholderanalyse is een scherp beeld verkregen van de uitgangssituatie. Het goed luisteren naar en actief betrekken van enkele sleutelspelers heeft gezorgd voor een herkenbare en gedragen aanpak later in het traject. In individuele gesprekken met medewerkers is inzicht verkregen in hun kwaliteiten. Er is veel aandacht besteed aan het matchen van kwaliteiten van medewerkers op de werkzaamheden om zo het onbenut potentieel te vinden en te gebruiken.

Resultaat

Het Ontwikkelplan heeft gediend als basis voor het anders inrichten van de financiële functie. De prestaties zijn hierdoor aantoonbaar verbeterd en de dialoog met medewerkers over wie welke bijdrage levert is op een hoger plan gekomen.

“De consultants van Been Management Consulting hebben niet een ‘standaard’ aanpak uit hun tas getoverd, maar bewust gekeken naar wat in onze situatie gevraagd werd. Ze hebben ons op een effectieve en plezierige manier ondersteund bij de verschillende aspecten van de financiële functie. Je kunt dan denken aan de processen, maar ook aan de organisatiestructuur en de ondersteunende informatiesystemen. De professionals van Been Management Consulting zijn in staat om dat hele speelveld te doorgronden en daar op een pragmatische en bruikbare manier ondersteuning bij te bieden. Dat was voor ons absoluut waardevol.”

Mark Brandt

Sectorhoofd Bedrijfsvoering bij Hoogheemraadschap Delfland

Laurent-Jan van der Westen - Been Management Consulting

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?

Bel Laurent-Jan van der Westen op +31(0)6 13 56 44 70 of stuur een e-mail naar laurentjan.vanderwesten@beenmc.com.