Skip to content

Koppert

Groeistrategie ondersteunen met prestatiemanagement

De technische afdeling van Koppert, de globale marktleider in biologische gewas-oplossingen, verbetert haar resultaten door middel van prestatiemanagement. De afdeling ondersteunt hierdoor de groeistrategie optimaal.

Belangrijkste resultaten

Het team van Been Management Consulting en de opdrachtgever:

 • Leggen het fundament voor optimalisatie (processen en systemen).
 • Trainen en coachen circa 35 medewerkers en het management in het ontwikkelen van prestatiegericht gedrag.
 • Borgen dat medewerkers eigenaarschap nemen voor verschillende verbeteringen, door training in ‘Continu Verbeter-methodes’ én door intensieve co-creatie op verbeteringen die hen echt helpen.
 • Zorgen dat de eerste verbeteringen op KPI’s zichtbaar zijn, een belangrijk signaal dat men prestatiegerichter werkt.
 • Verbinden de interne klanten (supply chain en productie) met de prestatieverbeterings-methodiek op interface overleggen.
 • Stellen de techniekafdeling in staat om de organisatie optimaal te ondersteunen in de groeistrategie.

“Omdat we zo snel groeien, wisten we dat de oude werkwijze niet langer zou volstaan. Door dit project hebben we veel meer controle gekregen op onze prestaties. We gebruiken de structuur en processen die zijn opgesteld en we benutten onze overleggen beter. We weten wie waarvoor verantwoordelijk is en houden elkaar hier ook aan. We zijn tevens beter geworden in het maken van onze planningen en kunnen bottlenecks nu ook signaleren, analyseren en oplossen door continue verbetertechnieken. We krijgen meer werk af in dezelfde tijd!”

Technical Engineer

De situatie

 • Koppert zet een groeistrategie in. Ze wil deze strategie realiseren met behoud van de kwaliteit van product en dienst.
 • De organisatie groeit door haar ondernemerschap, flexibiliteit en talent. 
 • De groei vraagt om een professionaliseringsslag. Om toekomstbestendig te zijn is behoefte aan standaardprocessen en prestatiesturing. 
 • De leverbetrouwbaarheid staat onder druk. Om de leverbetrouwbaarheid te verhogen vraagt het management Operations aan Been Management Consulting om de huidige prestatie binnen de techniekafdeling door te lichten, te komen met een verbeterplan (inclusief business case) en de verandering te realiseren.

De aanpak

 • Met een ‘hands-on’ benadering faciliteert Been Management Consulting de medewerkers om bottlenecks en verbetermogelijkheden te identificeren in huidige processen, prestatiesturing en organisatie(cultuur).
 • We maken de bevindingen inzichtelijk en valideren ze met de stakeholders van de werkvloer, zodat we ervoor zorgen dat alle medewerkers het verbeterpotentieel herkennen en erkennen. Zo krijg je een breed gedragen verandering.
 • We werken in een project stapsgewijs aan het (her)ontwerpen, implementeren en optimaliseren van het end-to-end onderhoudsproces, prestatiesturing en projectmanagement binnen de engineeringsafdeling.
 • We verduurzamen de verbeteringen door de medewerkers en het management te trainen en te coachen in ‘Continu Verbeter-methodes’, zoals 5Why, grondoorzaakanalyses en Kaizen
 • We monitoren de effectiviteit van project-initiatieven continu. Waar nodig doen we aanpassingen, zodat de aanpak blijft passen bij de (veranderlijke) praktijk van de opdrachtgever, zonder het doel uit oog te verliezen.
Patrick Filius kleur

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?

Bel Patrick Filius op +31 (0)6 57 73 37 02 of stuur een e-mail naar patrick.filius@beenmc.com.