Sanquin

Opdracht

Met de ambitie om de beste Bloedbank ter wereld te worden met een optimale balans tussen de tevredenheid van en veiligheid voor de donor, de patiënt en de medewerker heeft Sanquin Been Management Consulting gevraagd haar te helpen een verbeterprogramma te ontwikkelen. De Bloedbank wil hierbij een andere manier van denken en werken introduceren waarbij de medewerkers meer invloed krijgen op hoe hun werk gedaan kan worden. Hierbij dient de klantvraag centraal gesteld te worden, waarbij middels operational excellence technieken de werkprocessen zo gestroomlijnd mogelijk moeten worden ingericht.

Aanpak

Vanuit de visie om zowel de klant als medewerker centraal te stellen is een aanpak ontwikkeld om gelijktijdig te leren en te doen. Medewerkers zijn opgeleid tot Green Belt (18 projectleiders) en Yellow Belt (40 projectmedewerkers) en samen met hen zijn 8 verbeterprojecten conform de LEAN-methodologie uitgevoerd. Het geleerde werd gedurende de training direct praktisch ingezet, waarna de medewerkers zelfstandig nieuwe verbeterprojecten hebben opgepakt. Teneinde alle medewerkers van de Bloedbank “dezelfde taal” te laten spreken is een in-house Yellow Belt training ontwikkeld voor alle 900 medewerkers.

Resultaat

De LEAN manier van denken en werken is uitgerold naar de 74 teams binnen de Bloedbank. Teams staan dagelijks kort stil bij de vraag “wat ging beter en wat kan er beter”. Hieruit zijn diverse nieuwe verbeterprojecten geïnitieerd die door de medewerkers van de Bloedbank zelfstandig worden uitgevoerd.

Ralph Lodder - Been Management Consulting

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?

Bel Ralph Lodder op +31 (0)6 24 95 48 of stuur een e-mail naar ralph.lodder@beenmc.com.