Farmaceutische organisatie

opdracht

Been Management Consulting is door een gerenommeerde farmaceutische organisatie benaderd om de samenwerking tussen twee afdelingen te verbeteren om de prestaties van het totale ketenproces te verbeteren.

AANPAK

In een plenaire werksessie met alle betrokkenen is het huidige proces vastgesteld en zijn er 75 knelpunten geïdentificeerd. Vervolgens zijn processtappen gedefinieerd, is er overeenstemming bereikt over de in- en output hiervan en is aan de hand van het SIPOC model een lijst met concrete verbeteracties opgesteld.

Resultaat

Er is in hoofdlijnen een gewenste werkwijze afgestemd waardoor ook de belangrijkste KPI’s voor dit ketenproces afgestemd konden worden. De verbetervoorstellen en quick wins zijn direct belegd bij verantwoordelijken binnen de organisatie om direct geimplementeerd te kunnen worden. Ook heeft de werksessie draagvlak gecreëerd om andere verbeteringen in de keten door te voeren.

Iris Bruinink kleur-min

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Bel Iris Bruinink op +31 (0)20 760 2150 of stuur een e-mail naar iris.bruinink@beenmc.com.