Business plan herijking

Change of plans...

Soms gaan veranderingen sneller dan je zakelijk kunt bijbenen – of de impact is pas later voelbaar. Onvoorziene omstandigheden kunnen je dwingen om je ambities opnieuw vast te stellen, om nieuwe kansen te pakken en uitdagingen het hoofd te bieden. Je businessplan behoeft op korte termijn aandacht om je doelen maximaal te realiseren.

Je moet misschien in een korte tijd een jaaromzet goed maken, kapitaliseren op nieuwe kansen, bedrijfsprocessen anders inrichten om groei te realiseren of je extra verantwoorden voor de kosten en uitgaven richting aandeelhouders. Hoe bepaal je de beste manier om verder te gaan?

Nu is het moment om goede prioriteiten te stellen en de juiste richting te kiezen, zodat jouw organisatie jullie klanten en markt optimaal kan blijven bedienen.

We helpen jou en je team om samen een concreet en realistisch plan voor de komende 6 tot 18 maanden te ontwikkelen.

business-plan-herijking-crisis-been-management-consulting

Met jouw uitdagingen als uitgangspunt faciliteren we een proces op maat dat snel resultaten oplevert. Binnen een afgebakend gebied starten we met het bepalen van de huidige stand van zaken. Op basis hiervan creëren we inzicht in de impact op de doelstellingen van jouw organisatie. Vervolgens bepalen we gezamenlijk waar herijking geboden is. En ontwikkelen we mogelijke scenario’s om de plannen te realiseren. Daarbij houden we rekening met wat er nodig is om dit te verwezenlijken in termen van capaciteit en investeringen.

Wat levert het op?

  • Een eenduidig beeld van de ‘gaps’ tussen het bestaande businessplan en de nieuwe werkelijkheid, inclusief impact en prioriteiten.
  • Een hernieuwd businessplan voor de komende 6 tot 18 maanden met duidelijke verantwoordelijkheden.
  • Hernieuwde energie en richting voor het blijven creëren van maximaal toegevoegde waarde met je organisatie.

Bekijk onze cases

Hieronder vind je onze cases. Je kunt ze filteren op sector of type dienst.

Support the centralization of the Demand Planning Process.

Bekijk deze case

Ontwikkel de toekomst van de Finance-afdeling.

Bekijk deze case

Versnellen projectenoverdracht tussen organisaties.

Bekijk deze case

Transitie van projecten.

Bekijk deze case

Agile transformatie van een projectorganisatie​.

Bekijk deze case

Data-analyse uit meerdere bronnen naar bruikbare inzichten​.

Bekijk deze case

Biotechnology company ​(affiliate)

Unleash untapped potential for undertreatment​.

Bekijk deze case

Analyse van verbeterpotentieel verkeersleiding OV​.

Bekijk deze case

Health-Tech Organisatie

Geïnformeerd besluiten over investeringen in rapportages.

Bekijk deze case

Missie, visie en strategie voor dienstverlener in de scheepvaartindustrie.

Bekijk deze case

Verbeteren van eigenaarschap voor operationeel resultaat.

Bekijk deze case

Managementadvies en ontwikkeling jaarplan.

Bekijk deze case

Managementadvies.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Co-creatie van commerciële agile organisatie.

Bekijk deze case

Opzetten van methode voor kostenallocatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Ontwerpen wereldwijde logistiek & distributie-strategie​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Faciliteren van een Value Stream workshop​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut​

Transformeren naar een internationale organisatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Begeleiden Change Impact Assessment en Business Readiness​.

Bekijk deze case

Begeleiden van een logistiek transformatieprogramma.

Bekijk deze case

Geneesmiddelenproducent

Analyseren verbeterpotentieel productiefaciliteit.

Bekijk deze case

Borgen ontwikkeling kennis en kunde projectbureau.

Bekijk deze case

Accelereren van de groeistrategie.

Bekijk deze case

Begeleiden digitale transformatie met change management.

Bekijk deze case

Wereldwijd technologiebedrijf

Leiderschapsprogramma voor versnellen integratie na fusie.

Bekijk deze case

Verbeteren ketensamenwerking in cross-functionele teams.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Definiëren serialisatiestrategie en -programma.

Bekijk deze case

Farmaceutisch bedrijf​

Implementeren Sales & Operations Planning (S&OP)​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Transformeren in een ‘customer centric’ organisatie.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Omzetgroei realiseren door account-based marketing.

Bekijk deze case

Afvalinzamelaar en -recycler

De nieuwe visie realiseren door een organisatietransformatie​.

Bekijk deze case

Een procesverbeteringsproject om ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren.

Bekijk deze case

Een landelijk verbeterprogramma gebaseerd op Lean.

Bekijk deze case

Prestaties van de financiële functie verbeteren​.

Bekijk deze case

Health Tech Organisatie

Processen op het gebied van innovatie standaardiseren en optimaliseren.

Bekijk deze case

Farmaceutische organisatie

De samenwerking tussen afdelingen verbeteren om de prestaties van het totale ketenproces te verbeteren.

Bekijk deze case

Implementeren Total Productive Maintenance-methodiek.

Bekijk deze case

Consultancy - Been Management Consulting - Keswin Corporaal

Wil jij ook je business plan herzien?

Vul dan onderstaand contactformulier in. Je kunt ook bellen naar Keswin Corporaal op +31 (0)6 53 28 69 33 mailen naar keswin.corporaal@beenmc.com.

Contactformulier