Bouwen aan veerkracht

Samen op weg naar een topfitte onderneming die geen mogelijkheden onbenut laat.

Oliecrisis, financiële crisis, vulkaanuitbarstingen, pandemie; ondernemingen moeten met regelmaat anticiperen op acute veranderingen van buitenaf. De meest veerkrachtige ondernemingen zijn in staat om deze veranderingen snel te verwerken. Hierdoor kunnen ze niet alleen de schade beperken, maar ook vrijwel direct inspelen op nieuwe kansen. Geen paniekvoetbal, geen overlevingsmodus en vooral niet verstijfd in de koplampen staren.

Hoe zou het zijn als jouw onderneming klaar is voor elke crisis? En nog beter de mogelijkheden die dan ontstaan ten volle kan benutten? Kortom: is jouw onderneming in optimale conditie?

De veerkracht van een onderneming bepaalt hoe een onderneming een crisis doorstaat. Het is het vermogen om constant voorbereid te zijn op snelle veranderingen, om snel en juist te kunnen anticiperen en om de juiste keuzes te kunnen maken onder grote druk.

“Een crisis gooit de schaakstukken door elkaar en veerkracht is de randvoorwaarde om daar effectief op te reageren én proactief de kansen te benutten.”

Urgentie

Afhankelijk van de situatie waarin een onderneming zich bevindt – en de urgentie tot handelen die dat met zich meebrengt – zal er steeds een andere focus nodig zijn om veerkracht aan te brengen. Wij onderscheiden hierin drie cruciale fases:

Het is kwart voor 12

Er is nog ruimte voor een strategische review, maar tegelijkertijd is het nodig om de basis direct veerkrachtiger in te richten. Tactisch kan het verstandig zijn om de onderneming of de waardeketen anders in te richten, zodat je toekomstige klappen makkelijker kunt opgevangen. Waar liggen de kansen en hoe zorg je ervoor dat je de nog aanwezige ruimte in middelen maximaal benut?

veerkracht-tijd-planning-been-management-consulting

Het is inmiddels 5 voor 12

Het wordt een dubbeltje op zijn kant en scenarioplanning op de korte termijn en actuele inzichten zijn noodzakelijk. Hoe mobiliseer je de onderneming en betrokken medewerkers in deze periode van chaos en hoe neem je op korte termijn de juiste beslissingen op basis van feiten?

Het is 5 over 12

Financiële en operationele herstructurering zijn op heel korte termijn nodig om te overleven. Maar hoe zorg je ervoor dat de besluiten die hierin genomen worden solide en passend zijn, zonder dat het reeds opgebouwde onnodig wordt afgebroken?

Veerkracht vanuit drie perspectieven

Een onderneming bestaat uit meerdere cruciale onderdelen die nauw met elkaar verbonden zijn. Zonder goede mensen geen goede resultaten, zonder duurzaam businessmodel geen perspectief. Daarom gaat veerkracht over meer dan alleen de financiële positie van de onderneming. Wij benaderen veerkracht integraal vanuit drie perspectieven, elk met hun eigen karakteristieken maar onderling nauw verweven.

 veerkracht-kompas-been-management-consulting

Het financiële perspectief:

Afhankelijk van de fase waarin de onderneming zich bevindt, drukt dit perspectief in eerste instantie een grote stempel op de (on)mogelijkheden. In hoeverre plaats je de liquiditeits- en kapitaalposities voortdurend in het juiste perspectief?

Deze financiële posities behoren niet alleen toereikend te zijn om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Ze behoren ook ruimte te laten om op het juiste moment die juiste waarde creërende investeringen te doen. Daarvoor is een financiële functie nodig die niet alleen in detail terugkijkt op historische prestaties. Maar één die vooral ook denkt in en rekent met verschillende actuele toekomstscenario's, gericht op het creëren van waarde voor alle belanghebbenden.

Het organisatieperspectief:

Dit perspectief betreft de onderneming op zowel strategisch als operationeel vlak. Wat zijn de trends in de markt en in hoeverre is het businessmodel nog relevant? Is de huidige inrichting van de onderneming nog passend en in staat de juiste waarde te creëren in de nabije en verdere toekomst? Waar zit ruimte in de waardeketen voor verdere optimalisatie en hoe kan digitalisering de veerkracht vergroten?

Het mensperspectief:

Uiteindelijk komt elke onderneming zover als dat haar mensen haar kunnen brengen. In hoeverre zit veerkracht in het DNA van de onderneming en is het onderdeel van de cultuur? Welk gedrag wordt er vertoond en wat is het trackrecord op het gebied van verandering en transformatie? Naast het organisatie DNA is ook individuele veerkracht van belang; hoeveel rek zit er nog bij uw medewerkers? Ingrediënten als vitaliteit, effectiviteit en inspiratie beïnvloeden veerkracht op persoonlijk niveau.

“Vanuit drie perspectieven samen op weg naar een topfitte onderneming die geen mogelijkheid onbenut laat”

Waarmee Been Management Consulting helpt

Om inzicht te krijgen in de veerkracht van jouw organisatie en deze vervolgens te optimaliseren, helpen wij je via een korte quick scan op weg:

  1. Aan de hand van een korte vragenlijst en een intake met de afzonderlijke MT-leden bepalen we de belangrijkste focusgebieden om veerkracht te vergroten
  2. De resultaten uit de intakes worden verwerkt en in een MT-workshop besproken met als doel de mate van overeenstemming en urgentie te bepalen; waar moeten we mee stoppen, wat moeten we behouden en waarmee beginnen we?
  3. We stellen afhankelijk van de mate van urgentie en waar de grootste kansen en risico’s liggen binnen jouw onderneming één of meerdere vervolgworkshops op. We formuleren ook een businesscase op hoofdlijnen en we bepalen welke specifieke verbeterinitiatieven moeten worden opgestart. Tot slot stellen we gezamenlijk een plan van aanpak op hoofdlijnen op met daarin opgenomen wat de onderneming zelf kan oppakken en waar ondersteuning bij nodig zal zijn.
  4. Na afloop van de quick scan kunnen we vervolgactiviteiten inplannen om de veerkracht van de onderneming te vergroten.

veerkracht-strategie-been-management-consulting

Been Management Consulting heeft specialisten klaarstaan op zowel het financiële perspectief als het organisatieperspectief en het mensperspectief. Onze consultants hebben ook nog eens oog voor de cohesie ertussen én ze zijn gericht op een duurzaam resultaat.

Want dat maakt het verschil tussen ingrijpen om te overleven en bouwen aan veerkracht voor de toekomst. Om blijvend aantrekkelijk te blijven voor alle belanghebbenden en om als topfitte organisatie geen mogelijkheid onbenut te laten!

Bekijk onze cases

Hieronder vind je onze cases. Je kunt ze filteren op sector of type dienst.

Support the centralization of the Demand Planning Process.

Bekijk deze case

Ontwikkel de toekomst van de Finance-afdeling.

Bekijk deze case

Versnellen projectenoverdracht tussen organisaties.

Bekijk deze case

Transitie van projecten.

Bekijk deze case

Agile transformatie van een projectorganisatie​.

Bekijk deze case

Data-analyse uit meerdere bronnen naar bruikbare inzichten​.

Bekijk deze case

Biotechnology company ​(affiliate)

Unleash untapped potential for undertreatment​.

Bekijk deze case

Analyse van verbeterpotentieel verkeersleiding OV​.

Bekijk deze case

Health-Tech Organisatie

Geïnformeerd besluiten over investeringen in rapportages.

Bekijk deze case

Missie, visie en strategie voor dienstverlener in de scheepvaartindustrie.

Bekijk deze case

Verbeteren van eigenaarschap voor operationeel resultaat.

Bekijk deze case

Managementadvies en ontwikkeling jaarplan.

Bekijk deze case

Managementadvies.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Co-creatie van commerciële agile organisatie.

Bekijk deze case

Opzetten van methode voor kostenallocatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Ontwerpen wereldwijde logistiek & distributie-strategie​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Faciliteren van een Value Stream workshop​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut​

Transformeren naar een internationale organisatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Begeleiden Change Impact Assessment en Business Readiness​.

Bekijk deze case

Begeleiden van een logistiek transformatieprogramma.

Bekijk deze case

Geneesmiddelenproducent

Analyseren verbeterpotentieel productiefaciliteit.

Bekijk deze case

Borgen ontwikkeling kennis en kunde projectbureau.

Bekijk deze case

Accelereren van de groeistrategie.

Bekijk deze case

Begeleiden digitale transformatie met change management.

Bekijk deze case

Wereldwijd technologiebedrijf

Leiderschapsprogramma voor versnellen integratie na fusie.

Bekijk deze case

Verbeteren ketensamenwerking in cross-functionele teams.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Definiëren serialisatiestrategie en -programma.

Bekijk deze case

Farmaceutisch bedrijf​

Implementeren Sales & Operations Planning (S&OP)​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Transformeren in een ‘customer centric’ organisatie.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Omzetgroei realiseren door account-based marketing.

Bekijk deze case

Afvalinzamelaar en -recycler

De nieuwe visie realiseren door een organisatietransformatie​.

Bekijk deze case

Een procesverbeteringsproject om ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren.

Bekijk deze case

Een landelijk verbeterprogramma gebaseerd op Lean.

Bekijk deze case

Prestaties van de financiële functie verbeteren​.

Bekijk deze case

Health Tech Organisatie

Processen op het gebied van innovatie standaardiseren en optimaliseren.

Bekijk deze case

Farmaceutische organisatie

De samenwerking tussen afdelingen verbeteren om de prestaties van het totale ketenproces te verbeteren.

Bekijk deze case

Implementeren Total Productive Maintenance-methodiek.

Bekijk deze case

Marieke-Besamusca-been-management-consulting

Wil jij ook een onderneming met veerkracht?

Vul dan onderstaand contactformulier in. Je kunt ook bellen naar Marieke Bescamusca op +31 (0)6 14 32 86 08 of mailen naar marieke.besamusca@beenmc.com.

Contactformulier