Afval & Grondstoffen

Visie op Afval & Grondstoffen

We staan aan de vooravond van een transitie naar een circulaire economie, waarin we grondstoffen op hetzelfde kwaliteitsniveau hergebruiken en waarin we afval voorkomen. De EU en Nederlandse overheid wil in 2050 volledig circulair zijn. Dit lijkt nog ver weg, maar om dit doel te halen is het van belang dat we de transitie naar een circulaire economie versnellen. En sneller dan we ooit hebben gedaan. Daarbij is een slimme circulaire economie ook financieel duurzaam.

Nederland is nu volgens ‘The Circularity Gap Report 2020’ 24,5% circulair. Het is dus tijd voor een acceleratie in de transformatie naar een volledig circulaire economie.

SDG’s en Afval & Grondstoffen

Onze stip aan de horizon is een volledig circulaire economie, met samenwerkende partijen die betaalbare en kwalitatieve grondstoffen oneindig hergebruiken. In lijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties is het onze missie om de afvalsector te helpen deze toekomst te realiseren: wij versnellen strategie executie en zijn experts in transformatie.

afval-grondstoffen-sdg-been-management-consulting
afval-grondstoffen-sdg-been-management-consulting-mob

Been Management Consulting werkt samen met ambitieuze opdrachtgevers uit de sector om de transitie naar een circulaire economie te accelereren. We ondersteunen leiders bij de analyse, het ontwerp en de implementatie van oplossingen voor de zes uitdagingen die cruciaal zijn voor de voortgang in de transitie. Met onze ‘Hoofd en Hart-aanpak’ weten we een versnelling te realiseren van strategie naar executie, met impact op processen, technologie en (het gedrag van) mensen.

Voor de sector Afval & Grondstoffen zien wij 6 belangrijke uitdagingen:

afval-grondstoffen-sdg-been-management-consulting
 1. Gedwongen transformatie van de waardepropositie

Een groeiend bewustzijn van klanten vraagt inzamel- en recyclingbedrijven om te veranderen. Van lineair naar circulair. Om dat te kunnen doen, zullen huidige afvalbedrijven hun proposities moeten herzien, vernieuwen en wendbaarder in moeten richten.

Waarmee we jou kunnen helpen:

 • Herijking van het businessplan
 • Vertalen van strategie naar concrete (tastbare) operationele plannen

 1. Efficiëntie & kostenreductie

Alle alle partijen in de sector zijn genoodzaakt om scherp aan de wind te varen door dalende volumes tegen lagere marges en fluctuerende transport- en verbrandingstarieven.

Waarmee we jou kunnen helpen:

 • Prestatieverbetering – analyse en oplossingen op de werkvloer
 • Inrichting van een agile organisatie

 1. Snelle markt- en technologische ontwikkelingen

Vernieuwde (subsidie)wetgeving, concurrentie, technologische ontwikkelingen en importheffingen op buitenlandsafval – de veranderingen in de markt gaan snel en het is aan de sector om goed op de hoogte te blijven en nieuws op te pikken. Een goede strategie om op de juiste manier te kunnen reageren en onzekerheid en risico’s te beperkten vergt flexibiliteit en wendbaarheid.

Waarmee we jou kunnen helpen:

 • Het inrichten van een agile besturingsproces om flexibel om te kunnen gaan met veranderingen in de markt en grip te behouden

 1. Een sterke onderlinge afhankelijkheid in de grondstoffenketen

De toename van onderling afhankelijke schakels en spelers vergroot in de grondstoffenketen de complexiteit. Steeds belangrijker worden de samenwerking en goede integrale inrichting binnen de kringloop, van producent naar eindgebruiker en via de inzamelaar en recycler weer terug richting de producent.

Waarmee we jou kunnen helpen:

 • Het doelgericht maken van logistieke processen, bijvoorbeeld door integrale planning (S&OP) en effectievere samenwerking met klanten en andere ketenpartners

 1. Hoge investeringen en onzekere opbrengsten

Kapitaalintensieve investeringen in inzamel-, recycling- en verbrandingstechnologie zijn nodig om afval om te zetten in waardevolle grondstoffen. Tegelijkertijd hebben we te maken met grondstofprijzen die zich lastig laten voorspellen, waardoor verdienmodellen en marktprijzen onder druk staan.

Waarmee we jou kunnen helpen:

 • Het opzetten van een data-infrastructuur en het effectief gebruikmaken van data voor zinvolle analyses en zinvolle verbeteracties

 

 1. Gebrek aan technologische kennis en uitvoeringscapaciteit

Door het toenemende werk binnen de afvalenergiesector, waarbij complexere technologie komt kijken, is meer en anders geschoold personeel nodig. En die mensen zijn er momenteel te weinig. Hierdoor kunnen veel Afval Energie Centrales niet altijd optimaal presteren.

Waarmee we jou kunnen helpen:

Onze achtergrond

Been Management Consulting zorgt voor waardevolle, duurzame verandering. Hieronder staan de organisaties waarvoor onze professionals werk(t)en.

GP-groot-circulair-Been-Management-Consulting
sortiva-recycling-been-management-consulting
nnrd-reiniging-been-management-consulting
attero-energietransitie-been-management-consulting
renewi-afval-grondstoffen-recyling-been-management-consulting
sweep-smart-afval-grondstoffen-been-management-consulting

Bekijk onze cases

Hieronder vind je onze cases. Je kunt ze filteren op sector en type dienst.
Standaard staat de filter ingesteld op Afval & Grondstoffen.

Stage USA

Managementadvies.

Bekijk deze case

Prestaties van de financiële functie verbeteren​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Transformeren in een ‘customer centric’ organisatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Definiëren serialisatiestrategie en -programma.

Bekijk deze case

Intratuin

Managementadvies en ontwikkeling jaarplan.

Bekijk deze case

ANWB

Verbeteren van eigenaarschap voor operationeel resultaat.

Bekijk deze case

Implementeren Total Productive Maintenance-methodiek.

Bekijk deze case

Een landelijk verbeterprogramma gebaseerd op Lean.

Bekijk deze case

Wereldwijd technologiebedrijf

Leiderschapsprogramma voor versnellen integratie na fusie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut​

Transformeren naar een internationale organisatie.

Bekijk deze case

Biotechbedrijf en dialyse ziekenhuis

Implementeren van verbeteringen thuisdialyse.

Bekijk deze case

Accelereren van de groeistrategie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Faciliteren van een Value Stream workshop​.

Bekijk deze case

Begeleiden van een logistiek transformatieprogramma.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Omzetgroei realiseren door account-based marketing.

Bekijk deze case

Farmaceutische organisatie

De samenwerking tussen afdelingen verbeteren om de prestaties van het totale ketenproces te verbeteren.

Bekijk deze case

Verbeteren ketensamenwerking in cross-functionele teams.

Bekijk deze case

Health-Tech Organisatie

Geïnformeerd besluiten over investeringen in rapportages.

Bekijk deze case

Missie, visie en strategie voor dienstverlener in de scheepvaartindustrie.

Bekijk deze case

Borgen ontwikkeling kennis en kunde projectbureau.

Bekijk deze case

Farmaceutisch bedrijf​

Implementeren Sales & Operations Planning (S&OP)​.

Bekijk deze case

Begeleiden digitale transformatie met change management.

Bekijk deze case

Een procesverbeteringsproject om ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren.

Bekijk deze case

Afvalinzamelaar en -recycler

De nieuwe visie realiseren door een organisatietransformatie​.

Bekijk deze case

Health Tech Organisatie

Processen op het gebied van innovatie standaardiseren en optimaliseren.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Co-creatie van commerciële agile organisatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Ontwerpen wereldwijde logistiek & distributie-strategie​.

Bekijk deze case

Opzetten van methode voor kostenallocatie.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Oprichten Value Based Healthcare consultancy-afdeling​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Begeleiden Change Impact Assessment en Business Readiness​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Het opstarten van een duurzame samenwerking in Value Based Healthcare.

Bekijk deze case

Transdev Nederland

Analyse van verbeterpotentieel verkeersleiding OV​.

Bekijk deze case

Geneesmiddelenproducent

Analyseren verbeterpotentieel productiefaciliteit.

Bekijk deze case

Ralph Lodder - Been Management Consulting

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?

Vul dan onderstaand contactformulier in. Je kunt ook bellen naar Ralph Lodder op +31 (0)6 24 95 48 29 of mailen naar ralph.lodder@beenmc.com.

Contactformulier